Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Historik - Osuuskunta Maitojaloste

Maitojalostes utveckling

1962 Företaget grundades av 40 andelsmejefier i Syd-Österbotten
1965 Man började med produktionsverksamhet
1965-92 Den största förädlingsanlääningen i sin bransch i Finland
1989-91 21 medlemsmejerier uppgår i Maitojaloste
1991 Normilk Oy grundas
Maitojaloste börjar verka som anskaffningsandelslag
1994 Normilk Oy uppgår i Valio
Andelslaget Normilk grundas av Maitojaloste tillsammans med 12 andra mejerier
1995 Kauhajoen Osuusmeijeri uppgår i Maitojaloste
1998 Virtain Osuusmeijeri uppgår i Maitojaloste
2000 Kauhavan Osuusmeijeri uppgår i Maitojaloste
2002 Alavuden Osuusmeijeri uppgår i Maitojaloste
2006 Kortesjärven Osuusmeijeri uppgår i Maitojaloste
2006 Kyrönmaan Osuusmeijeri uppgår i Maitojaloste
2007 Osuuskunta Maitojaloste och Keski-Suomen Maitokunta uppgår i det nybildade Osuuskunta Maitosuomi