Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Historik – Mejeriandelslaget Milka

Milkas utveckling

1890-talet De första andelsmejerierna i Österbotten grundades på 1890-talet
1906 Grundade 17 andelsmejerier i Österbotten Mejeriförbundet Enigheten
1935 Grundade Centrallaget Enigheten aktiebolaget Milka, som tog över Wallins mejeri i Vasa
1947 Ändrades bolagsformen och Milka blev ett mejeriandelslag
1966 Svenska Österbottens 26 andelsmejerier beslöt att bilda och bygga Mejericentralen i Kaitsor
1989 Fusionerades Jakobstads Mejericentral JMC och Mejeriandelslaget Milka
1994 Uppgick alla andelsmejerier i Svenskfinland i Mejeriandelslaget Milka
1995 Hade Milka 1244 mjölkproducenter och 250 anställda
1998 Var det invägningsrekord på 104,3 miljoner liter mjölk
2005 Upphörde Milka med den egna förädlingen och blev ett anskaffningsandelslag i Valio gruppen.
2005 Övergår fastigheten i Kaitsor till Valio och tillverkningen av Mustapekka och edam fortsätter.
1.5.2014 Uppgår Mejeriandelslaget Milka i Osuuskunta Maitosuomi