Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Historik – Keski-Suomen Maitokunta

Maitokuntas utveckling

1943 Försäljningsandelslaget Jyväskylän Seudun Maidonmyyntiosuuskunta grundas
1955 Jyväskylän Seudun Maidonmyyntiosuuskunta införs i handelsregistret
1967 Jyväskylän Seudun Maidonmyyntiosuuskunta byter namn till Keski-Suomen Maitokunta
1988 Keski-Suomen Maitokunta köper Valios mejeri i Jyväskylä
1991 Normilk Oy grundas
Maitokunta börjar verka som anskaffningsandelslag
1994 Normilk Oy uppgår i Valio
Andelslaget Normilk grundas av Maitokunta tillsammans med 12 andra mejerier
1998 Ähtärin Seudun Osuusmeijeri uppgår i Maitokunta
2004 Kangasniemen Osuusmeijeri uppgår i Maitokunta
2007 Keski-Suomen Maitokunta ja Osuuskunta Maitojaloste uppgår i nybildade Osuuskunta Maitosuomi