Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Vilket pris är det som betalas för mjölken?


24.11.

Den senaste tidens signaler från marknaden har ger oss anledning att vara litet optimistiska. Huvudrubriken för det senaste nyhetsbrevet var: Har bottnen redan passerats? Det börjar allt mer se ut som att så faktiskt är fallet. Någon stor och snabb förändring ser man så klart inte ännu, men Valio har så sakta börjat få nya marknader, förstås ännu i ganska liten skala, och effekterna av kostnadsbesparingarna börjar så småningom konkretiseras. De senaste två månaderna har varit riktigt bra om vi jämför med sommarmånaderna.

 

 

De facto får vi nog ändå vänta en tid innan den förbättrade situationen syns i producentens likvidkuvert. Nästan alla Valios anskaffningsandelslag har höjt priset något, Maitosuomi höjde avräkningspriset från början av september till årets slut, i december måsta man besluta hur vi ska gå vidare i nästa år. Andelslagets förmåga att betala för mjölken står i direkt förhållande till de pris Valio får från produkterna på marknaden. Prishöjningen i september kom inte från marknaden, utan den tär ofrånkomligen på den lilla reserv för efterlikvider som andelslaget annars skulle kunna betala. Om andelslagets styrelse besluter att fortsätta betala ett högre pris innebär det att det kapital som hopsamlats under åren och som nu är i balans kommer att minska. Visst skulle det ändå gå, eftersom andelslagets balansräkning är ordning och soliditeten är mycket stark.

 

Vilket är det pris som producenterna får av oss eller våra konkurrenter? Det är en fråga man ställer sig när man hör vilka priser konkurrenterna berättat om eller erbjudit. Är det fråga om ett slags lockpris, med ett tidsbundet tillägg för nytillkomna producenter, talar vi om normmjölkens pris eller är det fråga om ett pris som inkluderar tillägg för kvalitet och sammansättning? Är säsongtillägget inräknat? Det är lätt att bli konfunderad, när man inte kan vara säker på om priserna är jämförbara och har räknats ut på samma sätt.

 

 

Till sist upprepar jag en sak jag sagt flera gånger förut. Man kan inte på sikt betala producenterna bästa pris genom att enbart förpacka basmjölk och mjölk som säljs med handelns egna märken. Den enda hållbara vägen är att innovativt utveckla sortimentet, och att arbeta effektivare än konkurrenterna.

 

Osuuskunta Maitosuomis styrelse och personal tillönskar alla mjölkproducenter en God Jul och ett Gott Nytt År! Maitosuomis julgåva till alla producenter, Valios traditionella ostsortimant, levereras med mjölkbilen.

 

Reima Luomala, vd


Tillbaka till nyheter