Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Vilken är vår konkurrensfördel?


01.06.

Under våren har jag varit med producentgrupper i Tjeckien och Estland och nu senast i Holland, där vi bekantade oss med den lokala mejeriverksamheten och -jordbruket. Vi ser ofta på Finlands klimatförhållanden och långa avstånd på så sätt, att vi automatisk konstaterar, "Det här spelet har vi förlorat, pojkar", innan spelet ens har börjat. Så är det inte. Vi har fördelar som vi borde använda oss av och ytterligare förstärka i den hårda konkurrensen.

 

Både i Tjeckien och Estland är gårdarna mycket stora, och mejerifältet är mycket splittrat. Gårdarna har byggts upp på ruinerna av de gamla kolchoserna och andelsmejerierna. Det har lett till en rasande konkurrens som håller priserna nere, och på grund av de korta avstånden för man mjölk över gränserna från Tyskland och Estland till Lettland och Litauen. Producentpriserna varierar snabbt, och i ingetdera landet finns det någon stark andelslagsbaserad aktör som skulle arbeta för ett stabilt producentpris. Mejeriindustrin är inte särskilt långt utvecklad, och man har knappast några produktinnovationer.

 

 

I Holland påminner det lokala FrieslandCampina litet om Valio, och är ett stort, innovativt, andelslagsbaserat företag. Gårdarna är familjegårdar, även om gårdarnas medelstorlek ju nog är betydligt större än i Finland. De korta avstånden och den täta bebyggelsen i Mellaneuropa gör att konkurrensen är extremt hård. Prisnivån i butikerna är låg. Dessutom har Holland en tät bosättning, och de västerländska miljökraven orsakar betydande merkostnader för producenterna.

Markpriset och arrendenivån är verkligt höga. Trots att det är billigare att bygga än i Finland är bland annat begränsningen av ammoniakutsläpp vid byggandet av nya ladugårdar strängare än hos oss, dessutom har det införts fosforkvoter, vilket begränsar utvecklingen av produktionen.

 

 

Vår konkurrensfördel är vårt starka och innovativa Valio, familjejordbruken och vallproduktionen, som passar för våra förhållanden. Trots att priserna på hemmamarknaden har gått ner slipper vi tack vare vårt geografiska läge den hårdaste priskonkurrensen. Vi måste ytterligare förbättra vårt kunnande om foderproduktion, foderkvalitet och -mängd, och satsa ännu mera på den verksamhet som sker inne i ladugården. Med de här åtgärderna kommer vi att klara oss i den hårda konkurrensen

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter