Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Vem "siar" bäst?


01.09.

Landsbygdspartiets legendariska riksdagsledamot och partisekreterare Eino Poutiainen gjorde på sin tid sina egna "prognoser", som var träffsäkrare än de förutsägelser som siarprofessorer och andra experter lade fram. Just nu skulle vi åter behöva en pålitlig prognosmakare. Världsmarknadspriserna har fortsatt att sjunka, och den inhemska efterfrågan är svag. För tillfället finns det inga tecken på stigande producentpriser, i stället får vi kämpa för att behålla priserna på nuvarande nivå.

 

Andelslaget har inlett diskussioner med lantbrukets viktigaste finansieringsbanker. Vårt mål är att ge dem en realistisk bild av läget, och av hur framtiden kommer att se ut.

 

På gårdsnivå får man dagligdags fatta beslut om hur man ska handskas med den svåra situationen, och det finns flera sätt än ett. På alla gårdar ser man säkert noga över alla kostnader, och skjuter upp anskaffningar och amorteringar.

 

Ett annat sätt är att öka intäkterna. Det kan göras genom att höja medelproduktionen och/eller genom att öka koantalet. Då måste man investera, även om varje investering först synas extra noga, men för den som tänker producera mjölk också i framtiden måste funktionerna utvecklas och produktionen göras så effektiv som möjligt.

 

Ett tredje och beklagligt sätt att reagera på den dåliga marknadssituationen är att lägga ner mjölkproduktionen. Det är en förståelig och naturlig lösning för en del gårdar.

 

En del producenter från Valiogruppens andelslag har gått över till konkurrenternas läger. Också här fattar varje gård sina egna beslut utifrån sina egna förutsättningar. Det är ändå alltid bra att se saker ur ett litet större perspektiv. I en svensk jordbrukstidning säger Arlas informatör så här til de svenska mjölkproducenterna: ”Alla Arlas insatser i Finland är avsedda att skapa mervärde för Arlas ägare i Sverige och andra länder”.

 

Valiogruppens andelslag har i 110 år varit bäst på att sköta producenternas ärenden i Finland, och kommer att vara det också framöver. Min egen prognos är att mjölkproduktionen också i fortsättningen kommer att vara den lönsammaste produktionsformen inom lantbruket i Finland, och att den är naturligt lämplig för Finlands förhållanden.

 

Reima Luomala, vd


Tillbaka till nyheter