Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Var få mera pengar till mjölkkedjan?


01.03.

Resultatet är lika med skillnaden mellan intäkter och utgifter. Det vet vi alla. Kostnaderna kan på gårdsnivå påverkas betydligt, och det finns stora skillnader mellan gårdarnas kostnadsnivåer. Det är ändå intäkterna som i sista hand avgör hur mjölkproduktionen klarar sig. Intäkterna bildas av priset och mängden. En enskild gård kan just inte påverka prisnivån, vi har vant oss vid att påverka intäkterna genom att öka de gårdsspecifika mjölkmängderna. Under senaste halvåret verkar konsumentpriserna som omväxling varit lätt stigande. Vi får hoppas att den positiva förändringen i något skede också avspeglas i producentpriset. Dessa prisförändringar kompenserar ändå inte på långt när den sänkning av prisnivån som uppkom efter att gränsen till Ryssland stängts och mjölkproduktionen ökat efter att kvoterna avskaffats.

Också på Valio söks kostnadsbesparingar. Valio inledde samarbetsförhandlingar inom funktionerna på huvudkontoret av produktionstekniska och ekonomiska skäl. Den planerade omställningen är en del av en treårig projekthelhet för anpassning av Valios verksamhet, med vilken företaget eftersträvar bättre konkurrenskraft och lönsamhet för verksamheten. Förhandlingarna omfattar ca 660 av de anställda inom funktionerna på huvudkontoret. Personalminskningsbehovet uppskattas till 80-100 personer.

 

Karhinens rapport

Statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä gav i fjol i uppdrag åt Reijo Karhinen att utreda hur jordbrukets företagarinkomst skulle kunna höjas betydligt. Karhinen offentliggjorde sin rapport i februari, och den har gett upphov till livliga diskussioner. Det första som lyftes upp i offentligheten var exemplet där utredningspersonen föreslår att det för gårdsstöd ska införas en omsättningsgräns på 20 000 euro. De frågor i rapporten som är viktiga för mjölkproduktionen är stödet till skenodlingen och åkerstödens kapitalisering i form av markpris och arrende. Det här är frågor som är svåra att ändra på politisk väg. Mjölkproduktionen står för ca 40 procent av jordbrukets omsättning i landet och vi borde kunna hålla på våra egna förmåner.  Andra viktiga frågor är en förbättring av gårdarnas ägostruktur, genom vilken gårdarnas kostnadsnivå kunde sänkas betydligt.

De ovan nämnda frågorna gäller att minska kostnaderna och styra stöden till aktiva jordbrukare. En annan viktig sak är att öka intäkterna. För det finns inga snabba lösningar. Karhinen betonar, att man i Finland skulle behöva hitta en gemensam syn på hela livsmedelskedjans verksamhet. För det föreslår han ett nytt forum, ett Gemensamt Matbord. Det här skulle vara ett forum, där matkedjans centrala parter tillsammans drar upp riktlinjer för matkedjans framtid, en gemensam vision och riktlinjer för den nationella matstrategin.  

 

Mehiläinen och arbetshälsovården för mjölkgårdar

Mjölkgården är ett företag, och det är av största vikt att företagarens arbetsförmåga bibehålls.  Valio och Andelslagen har ett avtal om arbetshälsovård med Mehiläinen. Nu har Valiogruppens andelslag tillsammans med Mehiläinen utvecklat en arbetshälsovårdstjänst för mjölkgårdsföretagare­.  Genom att ansluta dig till tjänsten får du stöd för ditt välmående till förmånliga priser som andelslaget förhandlat fram.

 

Reima Luomala

vd


Tillbaka till nyheter