Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Vår, evenemang och ansvarsfull verksamhet


25.04.

För jordbrukaren har årstiderna av tradition haft en annan betydelse än för andra. Våren är början på det nya, och ger nytt hopp och nya möjligheter. Höstens skördefest firas sedan för att skördeperioden är över, som en slags ändpunkt för den brådaste tiden. Trots att den moderna mjölkproduktionen idag står långt från de gamla årstidstecknen är det naturen och klimatet som ställer ramarna för när arbetena ska göras. Och våren är fortfarande den årstid när hoppet om en bättre tid vaknar.

 

Marknadssituationen är fortfarande svår.

Hoppet om bättre tider har tyvärr inte infriats på marknaden. Hela vintern har man väntat på en förbättring och på att producentpriserna ska börja stiga. Det har inte skett ännu, och det finns inte ens tecken på att det ska ske under den närmaste framtiden. Den svaga försäljningen i hemlandet fortsätter, och på grund av den häftiga konkurrensen mellan affärskedjorna är det svårt att driva igenom prishöjningar. Förhoppningsvis kommer de kvalitetsproblem man märkt i importlivsmedlen och skillnaderna mellan Finlands och andra länders produktionssätt att väcka konsumenterna till insikt om att man måste betala mera för ansvarsfullt producerade livsmedel. Konsumenterna står i nyckelställning, liksom så klart hela handelssektorn, där det verkar finnas en stor skillnad mellan tal och handling.

 

En händelserik sommar i sikte

Den händer en massa i Maitosuomis distrikt i sommar. Farmari-utställningen ordnas i Seinäjoki, och trots att det finns risk för att ensileringen måste göras samtidigt hoppas vi att så många som möjligt kan besöka mässan, särskilt Maitosuomis och Valios mjölkfest torsdagen den 15 juni. En månad efter Farmari arrangeras Maitosuomis familjedag på Power Park. Kom dit alla för att fira Maitosuomis 10-årsfest, särskilt för barnfamiljerna ordnas mycket program. I början av augusti styr vi åter kosan till Power Park. Då ordnas Yaras och Valiogruppens gemensamma valldagar, där man får en massa ny kunskap. Dessutom firar MTK sitt 100-årsjubileum under festliga former, åtminstone i Lappo och i Saarijärvi hålls stora fester under sensommaren.

 

Produktions- och kvalitetsavtalet förnyas

Valiogruppens nya ansvarsprogram träder i kraft 1.1.2018. Det nya systemet har gåtts igenom på Infodagarna. Efter sommaren kommer vi att göra ännu en stor satsning på kommunikation, så att alla får den information om reformen som de behöver och kommer i åtnjutande av ansvarstillägget.   Efter sommaren kommer det också att ordnas många evenemang. Vi kommer att förnya alla gamla kvalitetsavtal till produktions- och kvalitetsavtal. Innehållsmässigt kommer det nya avtalet inte att ändras särskilt mycket i förhållande till det avtal som använts förut, avtalet har delvis uppdaterats för att motsvara det nya ansvarsprogrammet och andelslagets reviderade stadgar.

 

Systematisk djurhälsovård och Naseva

Den systematiska djurhälsovården är en central del av det nya ansvarsprogrammet. Medlemskap i Naseva är ett villkor för att verifiera att gården hör till den systematiska djurhälsovården. Vårt mål är att alla Maitosuomis gårdar ska komma i åtnjutande av ansvarstillägget, det innebär att de också ska höra till Naseva. Ta kontakt med veterinären för att ansluta er till Naseva och utarbeta en hälsovårdsplan. Om ni redan registrerat er i Naseva, kontrollera att årssynen och -planen inom Nasevas hälsovård har gjorts, och kontollera också att mejeriet har befullmäktigats. Insatser i djurhälsan förbättrar gårdens ekonomiska resultat.

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter