Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Valmabutiken utveckas


01.02.

I fjol gjorde vi stora satsningar i Maitosuomis båda butiker, både i Jyväskylä och Seinäjoki. Butikernas yttre förnyades och mejeributikerna brandades tillsammans med de andra Valio-anknuntna andelslagens butiker som Valmabutiker. Vi fortsätter med arbetet i år. Andelslagens gemensamma vision för verksamheten är: Valiogruppens inköpsvolymer möjliggör effektiv upphandling som stöder ekonomisk framgång för ägarföretagen.

 

Det innebär att vi ska ena våra fronter när det gäller inköp och agera ännu mer disciplinerat än förut. Vi har börjat göra gemensamma köp med Valio och får på det sättet betydande volymfördelar särskilt inom de produktgrupper som används också i Valios fabriker. Dessutom får vi ett mer professionellt grepp om inköpen och prisuppföljningen. Valio är med i de största livsmedelsföretagens gemensamma inköpsring, och redan detta kommer också i fortsättningen att ge fördelar för Valmabutikens inköp. En kärnfråga när det gäller att få effektiv tillväxt är att se över produktsortimenten. Urvalet i butikerna kommer säkert att minska något, men i nätbutiken kan man möjligen hitta ett något större urval. Vi kommer att vara lyhörda för kundernas önskemål, och även rådgivningen är starkt med när vi fattar beslut om produkturvalet när det gäller sådana produkter som har inverkan på mjölkens kvalitet. Till exempel diskmedel och spendoppsmedel.

Maitosuomi utökar också produkturvalet, i fortsättningen strävar vi efter att vara konkurrenskraftiga inom bl.a. utsädeshandeln. När ni planerar en anskaffning, begär alltid offert också av den egna Valmabutiken.

 

Marknadssituationens utveckling

Världsmarknadspriserna har utvecklats gynnsamt från senaste sommar. Många mejeriföretag i Europa har lyckats höja producentpriserna betydligt. FrieslandCampina i Holland och Arla i Danmark och Sverige har höjt producentpriserna från en nivå på 25 cent till ca 34 cent. I Finland är det största problemet fortfarande hemmamarknadens dåliga prisnivå. Utvecklingen under de senaste månaderna har ändå stärkt tron på att det finns hopp om bättring, om det nu inte snabbt kommer någon ny vändning neråt i världsmarknadspriserna.

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter