Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Vad ska man berätta åt konsumenterna?


01.06.

Mjölk- och köttproducenterna har blivit hårt ansatta i media, när branschen börjat ses som orsak till alla möjliga problem: övergödslingen av Österjön, den allt snabbare klimatförändringen, den framtida matbristen och utnyttjande och dålig behandling av djur. Man känner sig lite hjälplös när enstaka saker lyfts upp till granskning, och man klart ser att helhetsbilden fattas. Vad ska man göra då?

 

Det man inte ska göra är att låta sig provoceras! När man går in i en debatt med en motståndare som har låsta och ensidiga attityder, blir ställningarna ännu mer låsta om man låter sig provoceras. Då går fakta aldrig hem.

 

Exempel på goda tillfällen där konsumenternas attityder kan utvecklas i en positiv riktning är bl.a. kosläppen, som ordnas i vårt andelslags område. Vissa producenter har glädjande nog också velat ordna betessläpp i mindre skala. Alla tillfällen där ladugårdsdörrarna öppnas för konsumenterna där man öppet berättar om mjölkproduktionens vardag ökar förtroendet och ger verksamheten ett mänskligt ansikte. Särskilt barn och skolungdomar är en tacksam målgrupp. Till all tur har vi många sådana tillfällen, och andelslaget är alltid redo att stöda ordnandet av sådana evenemang.

 

Nedan har vi ett blogginlägg som en bloggare skrev efter att ha besökt en mjölkgård:

Som bloggare får man se och uppleva mycket. Höjdpunkten den här veckan har varit ett besök på Koskenoja gård i Luopajärvi, ett ställe som gjorde mig helförtjust!

Husmor Liisa Vuorela berättade för oss om mjölkgårdens vardag. Man ser på allt att hon älskar sitt arbete: hon känner korna vid namn, vet allt om alla arbeten på gården, och vid sidan av det gör hon ett värdefullt konsumentarbete genom att öppna ladugårdsdörrarna för allmänheten. Här kan en urbaniserad citymedborgare med egna ögon se varifrån maten kommer och vilket arbete och vilken omsorg den finska maten kräver.

Den här typen av texter är konsumentarbete av bästa slag. Alla har ju inte möjligheter att öppna ladugårdsdörrarna för besökare, men var och en kan själv hitta på ett sätt att själv påverka attityderna. Vi kan alla marknadsföra vårt eget arbete.

 

Perttu Virkajärvi på Naturresurscentralen Luke har forskat om och kommit till en mångsidig syn på mjölkproduktionens utsläpp. Trots att idisslarna obestridligen ökar metanutsläppen, kan vi tack vare idisslarna och vallproduktionen producera mat på sådana ställen i Finland där andra odlingsformer inte lyckas. Globalt r 40 procent av odlingsarealen av sådana art att den inte kan utnyttjas på ett vettigt sätt utan mjölk- och nötköttsproduktion. I Finland är andelen troligen större. Utan mjölkproduktion skulle livsmedelsproduktionen i världen minska. Dessutom är de problem som betraktas som den globala mjölk- och köttproduktionens ”synder”, dvs. Öknarnas utbredning, de minskade vattenreserverna och den krympande regnskogen, inte på något sätt en del av den finländska produktionen.

 

Vår lösning på problemen är effektivitet. Ju effektivare vi producerar mjölk eller kött per hektar åker, desto bättre deltar vi i lösningen av de globala problemen. Vallens skördenivå, mjölkproduktionens medelavkastning, djurens välmående osv. är nyckelfaktorer. Med tanke på miljöhållbarhet är det ett mer etiskt val att dricka finländsk mjölk än att använda olika slag av mjölkersättningar.

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter