Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Vad kan vi lova er för det nya året


04.01.

Årsskiftet är av tradition en tid när man beslutar sig för att göra stora förändringar i sitt liv. Man börjar banta, motionera, man slutar röka osv. Ett nytt år ger nytt hopp, och nya möjligheter att lämna dåliga vanor. Det är så människosinnet fungerar, fast man så klart kunde göra förändringarna när som helst på året, utan att titta på kalendern.

 

För mjölkproduktionens del utlovar årsskiftet ingen snabb förändring av den rådande situationen. Vid senaste årsskifte fanns ännu ett litet hopp om att situationen snabbt skulle normaliseras. Nu erkänner alla att någon snabb förändring inte är på kommande, och att vi i mjölkkedjan själva måste göra vad som göras kan. Det här arbetet har påbörjats och är på god väg. För Valios del innebär förändringen att vi måste söka nya marknader, vilket betyder att man också måste satsa på att utveckla sortimentet. Nu får Valio visa vad företaget går för, och se hur innovationerna och kunnandet bär utanför det traditionella marknadsområdet. Det finns tecken i luften som förebådar en positiv utveckling. Kostnadsdisciplinen som gäller i hela kedjan har kommit för att stanna. Man ser redan positiva resultat av detta. Så klart går det inte att förbättra läget enbart genom att spara.

 

På gårdsnivå har man dragit åt svångremmen ordentligt. Maskinanskaffningar och andra investeringar har skjutits upp. På gårdsnivå gäller ändå samma sak som för Valio. Sparåtgärder underlättar situationen bara tillfälligt. Nu borde man framför allt hitta på sätt att få intäkterna att öka. Det innebär att man måste fokusera på de två allra viktigaste faktorerna: ensilageproduktionen och korna. Nu om någonsin är det livsviktigt att få så god foderskörd som möjligt, att koplatserna är fyllda och kornas medelproduktion är tillräckligt hög och att korna är friska. Vi står oundvikligen också inför en stor strukturförändring. Antalet gårdar har minskat snabbt redan tidigare år, men nu tror man att strukturförändringen ska ta ytterligare fart.

Jag tror att vi när en tid har gått och situationen så småningom blir bättre, när den stora omvälvningen är över ska vara ännu starkare och ännu bättre rustade att klara marknadskonkurrensen. I Finland finns ändå goda förutsättningar för att producera mjölk, och när det gäller mjölk är vår egen konkurrenskraft relativt sett bäst.

 

Jag vill på hela andelslagets vägnar önska alla mjölkgårdsföretagare ett Gott Nytt År!

 

Reima Luomala, vd


Tillbaka till nyheter