Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Spådom är en svår konst - särskilt att spå om framtiden


03.07.

Rubriken hänvisar till en gammal fras som nog innehåller en viss sanning: det går inte alltid som vi planerat och trott. Marknadssituationen har förbättrats något efter prissänkningen i maj, men ändå inte i någon betydande grad. Valio kom ut med många nyheter under första halvåret, och snart ser vi om de nya produkterna drar. Några exempel på nyheterna är de havrebaserade produkterna och glassen. Just nu ser det ut att åtminstone inte gå mot det sämre under de närmaste månaderna. Sommaren har alltid varit en besvärlig tid med tanke på försäljningen, förhoppningsvis kan nyheterna ens litet kompensera den annars minskande försäljningen.

 

 

Priset på mjölkpulver

Interventionslagren för mjölkpulver har minskat något men är fortfarande stora. En viss försäljning har skett under de senaste veckorna. Lagermängden är ändå fortfarande ca 305 milj. kg. Pulvrets ålder kommer att inverka på hur det används. Äldre pulverpartier kan inte längre användas till livsmedel, eller borde inte användas. De ska i stället användas till foder. Om pulvret används för att ersätta soja och andra vegetabiliska proteiner i kalvfoder är det mycket bra. Pulvrets prisnivå har något förbättrats. Det beror delvis på att mjölkproduktionen i Europa har nått sin kulmen för året, och delvis på att utförsäljningen av gammalt pulver från EU:s lager inte direkt konkurrerar med försäljningen av färskt mjölkpulver. Vi kan ändå inte vänta att prisnivån stiger permanent innan interventionslagren minskat rejält.

 

Mjölkfettet överraskar

Smörpriset, konsumtionsökningen och den allmänt högre fetthalten i produkter är något man inte kunnat tänka sig för tio år sedan. Då var lättprodukterna i fokus för utvecklingen. Smör har länge betraktats som en problemprodukt, inte ens inom Valio har man tidigare uppskattat smöret. Nu har vi på några åt kommit till en situation, där mjölkfett värderas högre på världsmarknaden är mjölkprotein. Visst är ju mjölkprotein utmärkt gott och nyttigt, och det pågår mycket ny utveckling kring proteinprodukter. Sanningen är ändå den att utbudet av protein i världen just nu är för stort och priserna låga. Många kvalificerade undersökningar ute i världen visar att mjölkfettets negativa effekt på folkhälsan kan ifrågasättas. Vi får hoppas att också de officiella näringsrekommendationerna kommer att ändras.

 

Aldrig är det riktigt bra - i väntan på miljonregnet

Ibland känns det som om vädret alltid är ett annat än vad vi önskar. Det vackra vädret i början av maj satte fart på vårbruket, men den långa torrperiod som följde tog av oss hoppet på ett bra år. Den första foderskörden är när detta skrivs till stor del bärgad, och skördevariationerna var stora. På vissa orter fick man normal skörd, men allmänt taget blev skörden mindre än normalt. Sällan har man blivit så glad för regnet som nu i skrivande stund, när regndropparna slår mot arbetsrumsfönstret. Något miljonregn är det inte ännu, men det hjälper att få igång den andra ensilageskörden. I jordbruket behövs både hopp och tro. Vi tror och hoppas, att sommaren delvis kan kompensera den torra vårens förluster. Det kan gå för vallens del, för spannmålens del har en del av skörden redan gått förlorad.

 

Kom ihåg att också koppla av i sommar

Sommaren är den brådaste tiden i jordbruket, men samtidigt bjuder den på mycket som vi inte har på vintern. Maitosuomis regionråd anordnar olika sommarevenemang, i hela området ordnas sommarteatrar och andra trevliga tillställningar. Försök att också ta er tid för avkoppling, batterierna behöver laddas också under sommarbrådskan.

 

Reima Luomala

Verställande direktör


Tillbaka till nyheter