Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Smörbrist och ansvarsfullhet


26.10.

Enligt min åsikt har vi det bra i Finland, när dagens största nyhet handlar om att det kan bli brist på smör. Det att det kan finnas mindre smör på butikshyllorna hotar nämligen inte grunderna för nationens existens, och rubbar inte heller vardagen för så värst många medborgare. Senast som smörbristen var i rubrikerna var år 2011, och nu när det lackar mot jul kommer frågan åter att synas i offentligheten.

 

Smörbristen och en stor efterfrågan på smör är vardag ute i världen, trots att det fortfarande finns smör till ett riktigt billigt pris hemma i Finlands marketar. Det höga världsmarknadspriset har redan mycket länge möjliggjort en hög producentprisnivå i många konkurrentländer. Priset på mjölkpulver är däremot inte högt på grund av de nästan 350 miljoner kilo pulver som finns i EU:s lager, men i de andra europeiska länderna har den inhemska efterfrågan förstärkts och möjliggjort höga producentpriser.

 

I Finland är S- och K-gruppernas gemensamma marknadsandel ca 85 procent. Lidl är en betydande faktor vars marknadsandel är ökande. Lidls tillväxt är problematisk för oss i det avseendet, att Valios produkter inte syns på Lidls hyllor. När också Kesko köpte Siwa och Lähikauppa innebar det att Keskos egna Pirkka-produkter ersatte varumärkesprodukterna. Detta gällde också andra aktörer än Valio. Private-label-produkternas andel ökar stadigt, av mjölken är redan drygt 60 procent och av de lönsamma matlagningsprodukterna är även nu över 50 procent handelns egna märken. Det enda sättet för ett enskilt företag att reagera på detta är att ta fram produkter som handeln har svårt att lansera som private label-produkter. Som exempel kan vi nämna de nya eko-kvargprodukterna, eller den ekologiska yoghurtfärskgröten, som premierades som årets ekoprodukt. Också i fortsättningen är intressanta produktnyheter på kommande. De största problemen med tanke på producentmjölkens pris är den minskade konsumtionen av mjölkprodukter, ökningen av handelns egna märken och affärsgruppernas hårda priskonkurrens.

 

Kvalitets- och produktionssättsreformen träder i kraft 1.1.2018 och den berör alla producenter. Under årets sista månader kommer andelslagen att fokusera på just detta. Det ordnas många olika evenemang, kom dit och lyssna på vad det gäller.

 

Ansvarsfullhet är dagens modeord. Dess betydelse för verksamheten lyfts fram inom alla sektorer. Också försäljningen av mjölkprodukter förutsätter att vi kan visa att vår verksamhet är ansvarsfull. I sig är detta en stor möjlighet, och under inga omständigheter ett hot. Största delen av handlingssätten inom mjölkproduktionen är redan från tidigare mycket ansvarsfulla. Ett av målen med den nya kvalitets- och produktionssättsreformen är att påvisa detta genom att paketera den praxis vi redan har till en helhet som kan kommuniceras, och att lyfta fram vissa frågor som är viktiga för konsumenterna. Användningen av antibiotika är exceptionell liten i Finland, mjölkkvaliteten är god, och om vi ännu blir bättre på att visa nivån och omfattningen av vår systematiska djurhälsovård, så har vi ett verkligt fint paket att berätta om för konsumenterna.

 

Reima Luomala

VD


Tillbaka till nyheter