Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Så ser framtiden ut enligt vår enkät om mjölkproduktionen


23.08.

Under våren gjordes än en gång en rundfrågning bland mjölkproducenterna, där man kartlade gårdarnas framtidsplaner. Motsvarande undersökning görs årligen för att man ska kunna identifiera trenderna och se vilka förändringar som är på gång. Enkäten besvarades av ca 1200 mjölkgårdar runtom i Finland, så urvalet var rätt täckande.

 

Vid alla enkäter påverkas svaren av den situation som råder vid förfrågningstillfället. Om situationen är exceptionellt dålig avspeglas det på svaren. Enkäten visar tydligt att vi nu är mitt inne i en mycket kraftig strukturomvandling, och att situationen om fem år kommer att vara mycket annorlunda än vad den är idag.

 

 

Enligt enkäten kommer det år 2022 att finnas bara 3700 mjölkgårdar i hela landet. Det innebär att antalet gårdar kommer att minska med hälften på drygt fem år. Författaren Arvo Salo myntade under det turbulenta 60-talet sloganen "döda en bonde per dag". Den utvecklingen har pågått länge redan, och framöver kommer nedläggningstakten att öka till så mycket som två producenter per dag. Om andelslagens anskaffningsandelar hålls oförändrade har Valiogruppen år 2022 ca 3000 producenter. Samtidigt ökar gårdarnas medelstorlek exceptionellt snabbt. Medelkoantalet kommer att öka från 38 kor till 70 kor per gård. Antalet kor kommer att minska med 25 000. Det totala antalet kor kommer att vara 260 000, vilket är exceptionellt litet. Samtidigt fortsätter den kraftiga ökning av medelproduktionen som pågått redan i några år. Medelavkastningen höjs genom att man utmönstrar de svaga korna, förbättrar fodrets kvalitet och ökar medelantalet kalvningar. Alla dessa åtgärder är understödansvärda och sunda sätt att öka medelavkastningen och härigenom öka gårdens mjölkmängd.

 

 

De viktigaste åtgärder som gårdarna nu satsar på är enligt enkäten att förbättra ensilagekvaliteten, öka ensilageskördarna och öka utfodringen med ensilage. Dessutom förbättrar man ungdjurens utrymmen. Många kommer att fortsätta att investera, men andelen grundliga reparationer har ökat jämfört med den föregående undersökningen. Det här är ett sätt att förbättra gården med litet måttligare investeringar. Inom Maitosuomi pågår ett stort antal investeringar och projekt, men om vi räknar omfattningen på basis av antalet båsplatsbidrag byggs det nu hälften färre nya båsplatser än under åren 2013 och 2014.

 

 

Det man följer med extra uppmärksamt är mjölkmängdens utveckling. Efter att gränsen till Ryssland stängts styrs en betydande del av mjölken ut till världsmarknaden i form av pulver. Enligt enkäten ser det ut som om Finland totala mjölkmängd inte skulle förändras avsevärt. Under de senaste femton åren har Finlands mjölkmängd varierat mellan 2,19 och 2,38 miljarder liter. Trots att antalet producenter minskar drastiskt kommer mjölkmängden också i fortsättningen ligga inom den gaffeln. Mjölkmängdens utveckling påverkas mest av huruvida medelavkastningen kommer att öka som planerat.

 

 

Finland har naturliga förutsättningar för att utöva mjölkproduktion, och vi borde ta vara på den fördelen. Också i fortsättningen kommer mjölkproduktion att vara den vettigaste jordbruksformen på våra breddgrader. Den nya situationen kräver nya sätt att tänka och handla för att verksamheten ska kunna hållas lönsam.

 

Reima Luomala


Tillbaka till nyheter