Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Reima Luomala verkställande direktör för Maitosuomi


03.12.

Osuuskunta Maitosuomis styrelse har valt AFM Reima Luomala till ny verkställande direktör för Andelslaget Maitosuomi. Den nuvarande verkställande direktören, lantbruksrådet Antti Tukeva, lämnar sitt uppdrag i slutet av maj 2015 då han går i pension.

Reima Luomala är född i Lappo och tog agronomie- och forstmagisterexamen år 1983. Luomala har tidigare arbetat inom Valio Oy bl.a. som fabriksdirektör i Seinäjoki, och arbetar nu i Helsingfors som Valios direktör med ansvar för pulver och mjölkanskaffning. Reima Luomala tillträder som verkställande direktör i början av april 2015.

Osuukunta Maitosuomi har två verksamhetsställen, i Seinäjoki och Jyväskylä. Till leveransområdet hör kommuner i Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Tavastland, Södra Savolax och svenska Österbotten. Vid sidan av mjölkanskaffning och därmed sammanhängande funktioner är ägandet och förvaltningen av Valio Oy Osuuskunta Maitosuomis viktigaste uppgift.

Tilläggsuppgifter:
Esa Kotala,
Styrelseordförande för Osuuskunta Maitosuomi
0505236967

Reima Luomala
0503840789


Tillbaka till nyheter