Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Räcker maten i världen till?


29.02.

Det är en fråga som just nu känns mycket avlägsen, när vi brottas med överproduktion i hela Europa och då prisnivån sjunkit dramatiskt efter att mjölkkvoterna avskaffades i fjol. När gränsen mot Ryssland har stängts och den inhemska köpkraften avmattas känns det nu som om utbudet på mat är för stort.

 

Globalt sett är tillgången på mat ett stort bekymmer. Enligt FAO:s bedömning borde matproduktionen växa med så mycket som 60 % fram till år 2050, under samma period uppskattas världens befolkning växa med över 30 % . Den stora befolkningstillväxten och urbaniseringen minskar odlingsarealen, samtidigt som jordbruksproduktionen försvåras på grund av de problem som klimatförändringen medför. Redan idag finns det enbart i Indien 650 miljoner människor som är under 25 år, vilket är mera än hela Europas folkmängd! Kina mildrar sin barnpolitik, vilket också bidrar till befolkningsökningen. Konsumtionen och efterfrågan på mat kommer ofrånkomligt att öka.

 

 

På Valios traditionella marknader ökar konsumtionen inte, vi slåss om marknadsandelar och det blir allt svårare att få ut riktiga innovationer. Ändå är utveckling av nya produkter det enda sättet att utveckla verksamheten. Efter att Rysslands gräns har stängts har största delen av mjölken letts till pulverproduktion, men Finland är ändå inget pulverland. Mjölkpulvret har en viktig roll för att balansera variationerna, men det är inte vad som behövs för att ge tillväxt. Också de traditionella marknaderna förändras, den nya folkvandring som nu pågår hämtar in en mångfald av nya konsumenter till västerlandet. De har nya och annorlunda konsumtionsvanor, kanske man här kunde hitta nya produktidéer. Valio söker nya marknader, produkturvalet och det befintliga sortimentet är bra. En av de stora frågorna är om vi kan sälja innovationerna på en marknad, där Valio är ett litet och okänt företag.

 

 

Den allt hårdare marknaden sätter också press på den finländska mjölkproduktionen. Vi bör lyhört kunna lyssna på kundernas behov och utveckla vår verksamhet så att vi inte ställer oss utanför de allra lönsammaste marknaderna.

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter