Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

På vilka förväntningar bygger vi framtiden?


27.11.

Mjölkproduktion är en mycket kapitalintensiv företagsform. Med beaktande av att arbetskarriären på en gård vanligen är lång, 30-40 år, betyder det att ett företagarpar ofta måste bygga minst två ladugårdar om de för sin del vill se till att gårdens livsduglighet bevaras. Alla byggprojekt innebär ekonomiska risker, och de binder gårdens avkastning för en lång tid. Det går ändå inte att driva en framgångsrik gård om man inte ser till att produktionsförutsättningarna uppfyller kraven. Vid stora investeringsbeslut hamnar man alltid att tänka på framtidsutsikterna och de förväntningar som besluten grundar sig på.

 

I Finland är vallen det element som vi kan bygga framtiden på. Det här året lärde oss mycket. Vallskörden blev ändå måttlig, på vissa orter rentav rekordbra, trots att sommaren var som den var. Visst var ensileringstiden svår, och på många ställen blev man tvungen att skörda när man hann mellan regnen. Resultatet är i alla fall att de flesta gårdarna har tillräckligt med ensilage för stallutfodringsperioden. Om gårdens utkomst enbart bygger på spannmål är situationen mycket dålig.

 

År som detta ger också mjölk- och köttproduktionen ett berättigande i ett större perspektiv. Om finländarnas matproduktion skulle bygga enbart på spannmål och inhemska proteingrödor skulle vi ha matbrist idag. Idag, i den rika värld vi lever i, blir det ju inte matbrist, under andra omständigheter kunde det vara betydligt svårare att importera mat till landet. Det ska vi komma ihåg när vi talar om mjölkproduktionens berättigande. Det går att bygga en framtid med mjölkproduktionen som grund eftersom mjölkproduktionen använder resurser som annars skulle bli outnyttjade.

 

När vi planerar framtiden måste vi också godkänna det faktum att prisfluktuationerna inte kommer att minska. Vi måste kunna leva sparsamt, och ta hem alla slantar vi kan. Det gäller bl.a. vid anskaffningen av produktionsinsatser och i fråga om kornas medelavkastning och vallens medelskörd. Det kunnandet är en förutsättning för framgång. Maitosuomi kommer inkommande år att satsa mera på gårdarnas kompetensutveckling genom att tillsammans med A-producenter starta en Mjölkakademi för fortbildning i form av smågruppsverksamhet. Inom grupperna utbyter deltagarna erfarenheter och delar med sig av sin bästa praxis. Vi berättar mera om Mjölkakademin i ägarbrevet i januari. Också vi i andelslaget drar åt svångremmen genom att bland annat hitta samarbetsformer som ska ge ägarna bra tjänster på ett effektivt sätt.

 

Jag vill framföra mitt varmaste tack till alla våra mjölkproducenter för det högkvalitativa och outtröttliga arbete de gjort i den svåra situationen under året. Ett stort tack också till personalen och samarbetsparterna för ert engagemang för våra gemensamma mål. Låt oss göra det kommande året ännu bättre!

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter