Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

På västfronten intet nytt


22.03.

De stora interventionslagren av fettfritt mjölkpulver spärrar fortfarande mjölkmarknadens återhämtning. Det finns ca 375 000 ton fettfritt mjölkpulver i lager, av vilket de äldsta partierna tillverkats i augusti 2015. Kommissionen försöker för närvarande sälja pulver som lagrats in före 1.4.2016. Utförsäljningen går ofattbart trögt och prisnivån är låg, så man försöker hitta en lösning på problemet genom ett EU-möte på toppnivå i april.

 

Pulverproblemet har funnits här i flera år, och ingen förändring finns i sikte. Mjölkmängderna började öka efter sommaren, och om tillväxten i EU-området inte bryts, kommer problemen med marknadspriserna att förvärras ännu mera. Det kalla vädret har i viss mån påverkat mjölkproduktionen i Finland. Samma sak har observerats i de stora mjölkländerna, åtminstone i Irland. I Nya Zeeland har produktionen påverkats av omväxlande torka och blötväder. Eftersom vi saknar ett system för reglering av mjölkproduktionen ska regleringen ska genom marknaden, vilket särskilt för de finländska gårdarna är extremt tungt, eftersom produktionskostnaderna ohjälpligen är höga.

 

Värdet på mjölkens halter ändras

Maitosuomis styrelse beslöt att ändra värdena på mjölkens halter så, att fettets värde stiger med 0,39 cent/0,1 % och proteinets värde sjunker något, med 0,65 cent/0,1 %. Förändringen träder i kraft från början av 2019. Orsaken till förändringen är att man i fortsättningen går in för att styra aveln och utvecklingen för att göra mjölkens torrsubstanshalt så hög som möjligt. Förändringen kommer att ha inverkan på djurens välmående och miljöbelastningen.   Dessutom har viken av fettets värde i förhållande till proteinvärdet varit snedvriden i många år. Man kommer sannolikt att fortsätta förändra sammansättningen i samma riktning i framtiden, men det sker med små steg för att vi ska hinna reagera på förändringen.

I detta ägarbrev ingår Juha Nousiainens artikel om hur vi bäst kan påverka mjölkens halter.

 

Dags för Mjölk- och kvalitetsfester

Våren är Mjölkfesternas tid. Maitosuomi arrangerade fester i Nykarleby, Seinäjoki och Jyväskylä. Nästan 400 producenter deltog i festerna, och stämningen var fin och festlig. Jag vill ännu en gång tacka producenterna för det kvalitetsmjölk ni producerar. Det är ansvarsfull verksamhet, som möjliggör tillverkningen av Valios kvalitetsprodukter.

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter