Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Om marknassituationen


01.07.

Exportförbudet till Ryssland har nu varit i kraft i snart ett år. När man följer med nyheterna från Ukraina eller det inbördes käbblet mellan världens ledande politiker är det svårt att tro att någon större snabb förändring skulle ske.

 

Överutbudet på världsmarknaden fortsätter, exporten till Kina och Ryssland har varit exceptionellt liten. Den svaga efterfrågan gör att prisnivån på de viktiga mjölkproduktionsområdena såsom Europa, USA eller Oceanien sannolikt inte kommer att stiga på länge än. Det enda som kan förändra situationen är att efterfrågan i dessa två viktiga köparländer snabbt ökar. Inom den europeiska unionen är prisnivån generellt ca 30 cent eller lägre. En så låg prisnivå stimulerar å andra sidan inte heller till ökad produktion i Europa. Vädret är en av de faktorer som påverkar mjölkproduktionens volymer mest. Nya Zeeland är ett typexempel på de områden där väderfenomenet El Ninjo kan har stor inverkan på den producerade mjölkmängden.

 

Konsumtionsefterfrågan i Finland har inte heller ännu visat några tecken på återhämtning. Priset är fortfarande det viktigaste köpkriteriet, och private label-produkternas andel har ökat, i synnerhet för basmjölkens del.

 

Den besvärliga våren har ställt till det också för årets foderskörd. Vatten har vi fått så det förslår! Det är svårt att sia om vädret, och sommarens väder kan ännu bjuda på många variationer. Primärt kan vi ändå inte förvänta oss någom större spannmålsskörd i år, men för ensilagets del finns det ännu hopp.

 

Att mjölkgårdarna bör se över alla kostnadspostar är knappast någon nyhet för någon. Alla Valio-anslutna anskaffningsandelslag har som mål att öka produktiviteten, och vi kommer arbeta aktivt för ökad produktivitet. I praktiken innebär det att vi kommer att starta olika målinriktade projekt på fältet som ska hjälpa gårdarna att bättre klara av prisvariationerna. Också inom Maitosuomi planeras sådana projekt.

 

En av de stora kostnadsposterna är det köpta fodret. Vi har ingått ett samarbetsavtal med A-rehut om försäljning och marknadsföring av foder. Genom att ta fakturorna för fodret via andelslaget och betala via mjölklikviden kan du tjäna in köpgottgörelse och den vägen sänka utgifterna.

 

Sommaren är en bråd tid för mjölkproducenterna, men det är viktigt att också ta sig tid att koppla av och släppa tankarna på vardagens göromål för en stund. Sommarfinland är bjuder på många trevliga evenemang, ta vara på dem. Också en kort paus ger nya krafter.

 

Reima Luomala

VD för Maitosuomi


Tillbaka till nyheter