Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Om marknadssituationens utveckling


27.10.

Rubriken för ägarbrevet i oktober var: Gryende tillväxt eller normal variation? Att ge prognoser för marknadssituationen känns ibland lite som att agera väderprofet, resultatet beror på om vi grundar vår spådom på grodorna, fårskockarnas rörelser eller kyrkväggen. Marknadssituationen har emellertid fortfarande förstärkts, men hur det ska gå i den nära framtiden är fortfarande en gåta.

 

Rabobank, som gör prognoser för jordbruket och priserna, uppskattar att priserna pressas uppåt av den minskade produktionen, inte av ökad efterfrågan. De besvärliga omständigheterna och mjölkgårdarnas små eller negativa marginaler har kört ner mjölkproduktionen snabbare än väntat. I Nya Zeeland inleddes produktionssäsongen under varierande omständigheter, och i augusti 2016 var produktionen 3 procent lägre än under motsvarande period år 2015. I juli sjönk produktionen i EU med 1,3 procent jämfört med det föregående året. Dessutom kan EU:s produktion minska ytterligare till följd av produktionsminskningsprogrammet och på grund av åtgärder som vidtas av vissa enstaka mejeriföretag. Utvecklingen inom Finlands mjölkproduktion påverkas starkt av hur mycket mjölkpulver och industrismör vi är tvungna att exportera. Trots att man febrilt letar efter nya marknader för mervärdesprodukterna är dessa processer alltid långsamma, och inte heller har goda resultat någon snabb inverkan på de stora mjölkmängderna. Mjölkmängderna har varit sjunkande de senaste månaderna, och man tror allmänt att utvecklingen kommer att fortgå under hela stallutfodringsperioden. Trots att minskande mjölkmängder på gårdsnivå är en dålig sak, minskar den sjunkande mjölkmängden exportbehovet på landsnivå, och det förbättrar det pris som fås för mjölken. Dessa positiva signaler är ännu så svaga att det inte ännu är lönt att börja vänta på att mjölkpriset stiger. Så stor har vändningen till det bättre inte ännu varit.

 

Ekomarknaden drar igen

I den offentliga diskussionen har ekoproduktionen länge varit i fokus, och man har trott att konsumtionen av ekoprodukter skulle växa snabbt. Ibland har det känts som om festtalen och verkligheten inte motsvarar varandra. I den offentliga upphandlingen går man in för att öka inköpen av ekoprodukter och det framförs önskemål om ekodagar i skolorna, samtidigt som de offentliga aktörerna har tillgång till mycket små penningsummor för att sätta ihop dagens måltid. Det är svårt att öka ekomatens andel inom dessa strikta budgetramar. Samma situation har vi i privathushållen. Affärskedjorna tävlar fortfarande om vem som har den billigaste matkorgen, och priset spelar fortfarande en mycket stor roll i våra dagliga köpbeslut. Också bland de befolkningsgrupper som på riktigt har pengar att använda. De senaste månaderna har ändå försäljningen av mjölkbaserade ekoprodukter utvecklats i en gynnsam riktning. Utbudet av ekoprodukter har ökat, och köpbesluten har också underlättats av butikernas prissättning. Vi är nu i den lyckliga situationen att vi har tagit emot fler ekoproducenter i Maitosuomis område. I Valio ser man ekoproduktionen som ett av de mervärden som man kommer att satsa allt mer på, både när det gäller produktutveckling och försäljning. Förhoppningsvis kommer tillväxten att fortsätta.

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter