Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Nytt år, nya möjligheter


01.01.

Nytt år, nya möjligheter, förhoppningar och utmaningar, både för Finland som går in på sitt andra sekel och för Valio, som är drygt tio år äldre än landet. På mjölkgårdarna riktar man nu blickarna på år 2018, som vi hoppas blir bättre än fjolåret. På många gårdar med lång historia var år 2017 inte minst vädermässigt ett av de sämsta någonsin.

 

Valio och Osuuskunta Maitosuomi har från årets början tagit i bruk den nya kvalitets- och produktionssättsreformen. Målet med reformen är att berätta för Valios kunder och konsumenter om vårt ansvarsfulla produktionssätt. Vi hör till den förebyggande djurhälsovården, Naseva. Våra kalvar avhornas under sedering och med smärtlindring, och våra kor har välskötta klövar, för att bara nämna några exempel. Nästan 900 producenter från 670 gårdar har genomgått höstens kurser om ansvarsfull produktion. Vi har svarat på en självutvärderingsförfrågan i Valma. Om allt är i ordning, får vi ett pristillägg om en cent för ansvarsfull produktion.

 

Osuuskunta Maitosuomi startar också Mjölkakademi med smågruppskurser. Vi producenter har önskat oss flera av dessa smågruppskurser. Inom grupperna kommer man att behandla åtminstone ekonomi och investeringar, foder och juverhälsa, på olika håll i andelslagets område.

 

Vi bör var och en sköta vår egen hälsa och orkande. Nu under midvintern kanske man har möjlighet till en längre oavbruten ledighet och att vistas ute i naturen. Var och en har sitt eget sätt att vila och ladda batterierna, det gäller bara att ta sig tid för detta.

 

Den sista november samlades Osuuskunta Maitosuomis fullmäktige till sitt sammanträde. Mötet omvalde för nästa treårsperiod styrelsemedlemmarna Esa Kotala från Lappo och Kyösti Anttila från Kurikka, vilka var i tur att avgå. Anu Fräntilä och Pentti Santala hade bett att få avgå som styrelsemedlemmar, och mötet beviljade dem avgång. I deras ställe valdes enhälligt Hannu Hokkanen från Kangasniemi och Antti Saari från Lappo. Vi lyckönskar de nya styrelsemedlemmarna ännu en gång.

 

Eftersom fullmäktiges ordförande blev invald i styrelsen, beslöt fullmäktige, att en ny ordförande ska väljas vid följande sammanträde i slutet av april. Enligt andelslaget stadgar ska det stå i möteskallelsen att en ny ordförande ska väljas. Tills dess sköter undertecknad ordförandens uppgifter i sin ställning som viceordförande.

 

I mitten av december sammanträdde styrelsen första gången efter fullmäktiges sammanträde. Till styrelseordförande valdes Esa Kotala, som fortsätter med uppgiften. Till ny viceordförande valdes Hannu Hokkanen. Övriga styrelsemedlemmar är Kyösti Anttila, Ari Pirttiniemi, Antti Saari och Henrik Strandberg.

 

Vi önskar Er alla att riktigt gott nytt år 2018.

Paula Kaleva

Viceordförande för fullmäktige


Tillbaka till nyheter