Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Mjölkpriset kommer inte att sjunka mera i år


01.05.

Bästa läsare. När jag skriver denna ledare har jag varit anställd hos Maitosuomi i två veckor. Under den här tiden har jag deltagit i sju producenttillfällen, inberäknat två kvalitetsfester redan innan jag tillträdde tjänsten, där sammanlagt nästan 400 mjölkproducenter deltagit. Dessutom har chefsbytet uppmärksammats väl av pressen och regionalradion i mellersta Finland och Syd-Österbotten.

 

Sittande statsministern Alexander Stubb brukar alltid sammanfatta innehållet i sina anföranden i tre punkter. Också jag har gått in för att sammanfatta mitt budskap i tre punkter när jag talat vid producenttillfällena. De tre viktigaste punkterna idag är:

·      Mjölkpriset kommer inte att sjunka mera i år
·      Ett mejeri som förpackar basmjölk och handelns egna varumärken kan inte på sikt betala det bästa avräkningspriset, det är bara genom att ta fram mervärdesprodukter som vi kan skapa mervärde för mjölken
·      Maitosuomi koncentrerar sig på att utveckla verksamheten för sina egna medlemmar, vi tar inte producenter från andra andelslag, utom om det förbättrar resultatet för våra nuvarande medlemmar

 

Valios försäljning och situation under föråret stöder påståendet om att vi kan fortsätta med nuvarande mjölkpris. Marknadssituationen är ändå sådan att någon snabb vändning till det bättre inte är i sikte. Återgången till det tidigare mjölkpriset kommer att gå långsamt, och i fortsättningen kommer prisvariationerna att bli ännu större, vilket är något som man måste vara beredd på i alla länkar av kedjan. Vår konkurrensförmåga och produktivitet måste förbättras.

 

Private label-produkternas andel av mjölkprodukterna har hela tiden ökat, särskilt under det senaste året. Av basmjölken är nästan hälften redan nu handelns egna märken, och det finns inga marginaler att ta av. Vi måste anpassa oss till detta. Valio har offentligt informerat om sitt nya sparprogram, det andra i ordningen inom ett drygt halvår. Som ägare av vårt företag måste vi också förstå att Valios industriella struktur måste förbli konkurrenskraftig för att företaget ska ha möjlighet att satsa på att utveckla och tillverka mervärdesprodukter. Det enda hållbara sättet att höja mjölkpriset är att öka intäkterna.

 

Detta år är ett valår också för Maitosuomi. I senare brev kommer vi att informera mera om fullmäktigevalet. Jag uppmuntrar redan nu alla producenter att vara aktiva, ägarens röst bör bli hörd, och genom att välja rätt personer att representera producenterna blir den det. Besök också producenttillfällena, ställ frågor och ta reda på vad du vill veta. Vi i Maitosuomis organisation finns till för er.

 

Reima Luomala

VD


Tillbaka till nyheter