Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Mjölkkrisen pressar priserna i Europa


31.10.

Mjölkproduktionen i EU har redan ökat med 5 % under detta år. Denna produktionsökning ligger bakom de marknadsproblem man nu har i EU. Också en liten obalans i efterfrågan eller produktionen påverkar kraftigt priserna, när marknadsöverskottet redan pressar priserna. Mjölkens marknadspris har redan sjunkit i EU och till exempel är Sveriges producentprisnivå i oktober 33 cent per liter medan Estlands är 21 cent.

 

Ryssland har haft en stor betydelse för marknadsbalansen för mjölkprodukter i hela Europa. Av de enskilda länderna har exporten till Ryssland varit viktigast för Finland och de baltiska staterna. 26 procen av Finlands mjölk har exporterats till Ryssland, medan motsvarande andel för t.ex. det stora mjölklandet Tyskland bara varit kring en procent. För Valios export av mjölkprodukter betyder det att två tredjedelar av exporten gått till Rysslands konsumentproduktmarknad. Ryssland är inte självförsörjande på mjölkprodukter. I fjol krympte deras mjölkproduktion med ca fyra procent, och i år har nedgången fortsatt. Mjölkproduktionen kommer sannolikt inte att på många år öka tillräckligt för att tillfredsställa landets egna behov.


Av ost- och smörimporten är två tredjedelar nu stoppad på grund av sanktionerna. Trots att det finns flera andra viktiga mjölkproduktionsländer har exporten skett främst från EU, Nya Zeeland, Australien och USA. Nya Zeeland är det enda av dessa länder som inte berörs av sanktionerna.

När efterfrågan på världsmarknaden sjunker syns det först i priset på mjölkpulver och smör. Priserna var som högst i februari och har därefter sjunkit kraftigt. Det enda undantaget är smörpriset i USA, som trotsat den allmänna utvecklingen och i stället stigit. Eftersom Ryssland är världens näst största importör av mjölkprodukter efter Kina känns sanktionernas återverkningar i hela världen.


Tillbaka till nyheter