Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Mängden producerad mjölk och den inhemska konsumtionsnivån är avgörande faktorer


01.06.

Finlands mjölkmängd har hållits på ungefär samma nivå under hela vår tid i EU. Mängden är ca 2,3 miljarder liter. Det har funnits små variationer från år till år. Under samma tid har antalet producenter minskat från ca trettiotusen till drygt sextusen. Konsumtionen av dricksmjölk har minskat, och den ökande konsumtionen av ost och kvarg har inte kunnat kompensera nedgången. Totalkonsumtionen av mjölkprodukter har minskat med ca 1-2 procent. Det innebär, att det på ett par år försvunnit lika mycket mjölk från marknaden som ett medelstort mejeri förpackar. Detta är också en orsak till att priskonkurrensen med handelns egna märken är så hård. Vi slåss om marknadsandelar på en krympande marknad.

 

Att totalkonsumtionen minskar är bekymmersamt. Nedgången följer en långtidstrend, som kommer att förstärkas av diskussionen kring klimatförändringen. Trots allt kommer mjölkprodukternas konsumtionsnivå i Finland att hållas hög. Det är en stor utmaning för produktutvecklingen och marknadsföringen att bromsa upp minskningen av totalkonsumtionen eller att till och med vända konsumtionsutvecklingen. Om vi inte lyckas med det blir det press på producentpriset. Vi behöver nu innovationer av samma klass som de laktosfria produkterna för att få både volym och pris på hemmamarknaden. Om konsumtionen minskar i nuvarande takt, eller till och med snabbare, tvingas vi att föra ut en ännu större del av mjölken på den internationella marknaden.

 

Den globala konsumtionen av mjölk förutspås öka. Tillväxten sker främst i utvecklingsländerna, i Kina, Asien och Afrika. För vår del ligger utmaningen i dessa länder i att prisnivån är låg. Dessutom är vi en mycket liten aktör internationellt sett. Valio har exportkunnande främst inom Östersjöområdet, på den internationella marknaden måste vi alltför mycket förlita oss på försäljning av mjölkpulver och industrismör. Det är en långsam och svårt process att få de här produkterna att bli lönsamma.

 

I hemlandet har konsumentpriserna varit lätt ökande, men om konsumtionen minskar och Finlands mjölkmängd hålls oförändrad, kommer en ständigt ökande del av mjölken att styras till export. Producentantalet fortsätter att minska i tidigare takt, å andra sidan bygger också många ut sin produktion för att säkra lönsamheten. Också vi som andelslag understöder och uppmuntrar utvecklingen på gårdsnivå. Vi måste se till att våra egna gårdar klarar sig, för mjölken känner inte längre av några gränser. Konkurrensen är global. I och med att mjölkkvoterna slopades förlorade vi det instrument vi hade för att ens litet kunna påverka mjölkmängderna. För att förbättra mjölkproduktionens lönsamhet borde vi kunna komma på sätt att också påverka mjölkmängderna, utan att för den skull motverka välbetänkta projekt på gårdsnivå.

 

Mjölkproduktionen har en stor betydelse för landsbygden och landsbygdskommunernas ekonomi. En gård för i medeltal med sig tre arbetsplatser. Dessutom innebär mjölken en omsättning på ca en euro per liter i hela kedjan. Om mjölkproduktionen i Finland minskar på grund av lönsamhetsproblem kommer det att ha effekter för hela nationalekonomin.

 

Reima Luomala
VD
Osuuskunta Maitosuomi


Tillbaka till nyheter