Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Man måste springa för att ens hållas på stället


01.09.

De positiva nyheterna från mjölksektorn har varit få de senaste åren. På världsmarknaden har produktpriserna gått upp något, men den stora mängd mjölkpulver som finns i EU:s lager, över 300 miljoner kilo, hindrar ett större uppsving. Det höga smörpriset värmer något, men den mängd smör som Valio säljer är så liten, att den inte har någon större betydelse för avräkningspriset. Från och med början av juli lyckades vi ändå få en liten prisökning.

 

 

Trots att osäkerheten inom mjölksektorn har ökat de senaste åren, finns det vissa saker som är bestående. Valio behöver mjölk nu och i framtiden. Det underlättar för sin del planeringen av framtiden.

 

Efter augusti 2014 har många mjölkgårdar fört en direkt överlevnadskamp. Att ta hand om akuta kassakriser har förstås förbrukat tid och energi som annars hade använts till att utveckla gården på sikt, och det har undergrävt framtidstron. Den värsta stormen är nu över. Visst är mjölkmarknaden i Europa ännu i ett skört tillstånd, och ingen kan lova att vi under de närmaste åren ska få en oavbruten uppgång. På lång sikt är ändå utsikterna positiva, vilket är helt väsentligt med tanke på en eventuell ladugårdsinvestering.

 

 

Det lönar sig att aktivt följa upp de egna resurserna. Det är givetvis viktigt att följa med nyckeltalen för ekonomin och produktionen. Ilkka Pohjamo förde i sin egen skrivelse i Valma i juni fram vikten av att utveckla de immateriella resurserna. Som exempel på immateriella resurser kan vi lyfta fram de egna kompetensområdena. När man förbereder sig för en stor investering kan man i stället för att skaffa mer åkerareal börja utveckla sitt kunnande.

 

Inom Maitosuomi kan man utveckla dessa kompetenser bland annat inom smågrupper som jobbar med vallodling eller juverhälsa. Det här är den väg med vilken gårdens ekonomi kan förbättras: genom att öka kunnandet i alla centrala delområden av mjölkproduktionen. Maitosuomi har reserverat hösten och början av nästa år till att lansera det nya ansvarsprogrammet och lösa de praktiska problemen kring det, efter det kommer vi att satsa på smågruppsarbete och för att förbättra de ovannämnda immateriella resurserna.

 

 

Det nya ansvarsprogrammet tas i bruk från och med 1.1.2018 Betalningen av ansvarstillägg baserar sig på gårdens egen utvärdering av sin verksamhet. Självutvärderingsmodellerna kommer att gås igenom under hösten i samband med 18 tillfällen på olika håll i regionen. Andelslagets mål är att säkerställa att så många gårdar som möjligt får ansvarstillägget, dvs. en extra cent, från början av året.

 

Varför ökas kraven när produktpriserna går ner och det inte finns några större förändringar i sikte? Det här är en bra fråga, och svaret är varken enkelt eller heltäckande.

 

 

Man måste springa för att ens hållas kvar på stället. Konsumenternas krav på etisk verksamhet och djurens välmående får hela tiden allt mera uppmärksamhet och genomslagskraft. Är detta sant också i praktiken, eller bara i festtal och gallupar? Styrs konsumentens beteende enbart av priset, eller påverkas konsumenternas val av produktionssättet och djurens välmående? Inom exporthandeln vet vi när det gäller pulver och smör, att det är lättare att få folk till butikshyllorna om vi kan påvisa kvaliteten i vår verksamhet i alla led av produktionskedjan. Påverkar dessa faktorer den enskilda konsumentens beslut när han väljer en burk yoghurt, mjölk eller ost? Vi måste tro på att så kommer att ske i något skede, och om vi inte utvecklar vår verksamhet kommer den att regrediera. Det gäller att inte bli liggande i elden. Vi måste springa trots att avräkningspriset knappast rör på sig alls.

 

Reima Luomala


Tillbaka till nyheter