Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Låt oss tro att i år blir ett bra år


30.01.

Det talas ju alltid om att konkurrensen skärps och tiderna blir sämre. Helt säkert blir situationen inte bättre snabbt, men det hjälper om vi alla tror, att saker och ting är ganska bra och att vi klarar oss, och att framtiden ser bra ut. Tro skänker möjligheter och ger kraft. När vi under fjolåret följde med temat för Finland 100 och såg vad allt som hänt under Finlands historia kan vi säga, att vi just nu har det ganska bra.

 

Inte ändå några positiva marknadsutsikter

Med tanke på texten ovan ska det ändå konstateras, att marknadssituationen i hemlandet fortfarande år svår och att priset styr beslutsfattandet. Under senare halvan av fjolåret togs ändå några steg framåt. Svårast är situationen för den mjölk som dricks, vars konsumtion sjunker stadigt, och där konkurrensen med handelns märken sänker prisnivån. Nu har vi kommit till den punkt som förutspåtts redan länge: affärsverksamheten som baserar sig på förpackning av handelns egna märken är i stora svårigheter, och det finns inga marginaler att ta av. Det går inte att bygga en framtid på en verksamhet som jobbar med handelns egna märken. I Europa har mjölkpriset börjat sjunka och produktionen börjat öka. Europas pulverlager är fyllda till brädden och priset på mjölkpulver kan inte väntas stiga, och det finns ingen räddning att vänta i form av pulverexport.

 

Vad är rätt mjölkmängd

På gårdsnivå definieras den mjölkmängd som är rätt och ska eftersträvas av gårdens egna förhållanden och målsättningar. Det lönar sig för var och en producent att optimera verksamheten utifrån sina egna förutsättningar. På nationell nivå är det många olika faktorer som ska beaktas, konsumtionen sjunker, och det går inte att sälja mera på den inhemska marknaden, inte ens med nya innovationer. Inte heller inom exporten har vi hittat köpare som snabbt skulle kunna hjälpa upp situationen. Om vi inte lyckas få en lönsam tillväxt av exporten kan vi hamna i en situation där företaget har ledig kapacitet för sådana produkter som inte går att sälja, men otillräcklig kapacitet för sådana produkter som vi måste sälja. För helhetens skull kunde det åtminstone på kort sikt vara bra om Finlands mjölkmängd var en aning mindre än idag, men så att den befintliga mjölkmängden produceras på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Det viktigaste är ändå att hitta lönsamma marknader för hela mjölkmängden, vilket Valio är en fråga som definierar hur företaget lyckas med sin grundläggande uppgift.

 

Ansvarstänkande och djurens välmående

Slutet av fjolåret och början av detta år har varit en bråd tid när självutvärderingarna har gjorts och ansvarsprogrammet har lanserats. Inom Maitosuomi har vi lyckats bra, tack till producenterna för detta. Vårt mål är att över 90 procent av mjölken ska omfattas av ansvarsprogrammet och målet kommer säkert att förverkligas. Djurskyddslagen förnyas som bäst och det finns parter som hoppas på ett förbud mot båsladugårdar. Många producenter som sköter sina djur bra i båsladugårdar kan lätt känna sig som andra klassens medborgare. Det är onödigt. Den finländska producenten kan vara stolt över sitt arbete. Djurens välmående är beroenden av många saker, och yrkesskickliga producenter som värderar sitt eget arbete kan säkerställa djurens välmående också i båsladugårdar.

 

Reima Luomala

VD


Tillbaka till nyheter