Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Kvalitetskrav på livsmedel och ansvarsfull produktion


29.07.

Det har i offentligheten diskuterats livligt att de livsmedel som importeras till Finland borde uppfylla samma kvalitetskrav som vi ställer på den inhemska produktionen. Med det menas i synnerhet ansvarsfull produktion och djurskötsel. Från regeringshåll har man lovat, att beslut i den stilen ska fattas i den offentliga upphandlingen. Det är inte fråga om att begränsa konkurrensen, utan om att alla ska ha samma spelregler att rätta sig efter. Så gör man redan i Sverige där det har fastställts strikta kriterier för den offentliga upphandlingen, och där det till och med för oss för närvarande är svårt att uppfylla kraven.

 

 

 

Inom Valiogruppen är man som bäst i färd med att förnya kvalitetssystemet, och man lyfter fram och kommunicerar om de goda sidor vi redan har. Nya saker som är på kommande är bl.a. avhorning av kalvar under smärtlindring och medlemskap i Naseva. Med dessa åtgärder kan vi svara på kundernas krav och konsumenternas önskemål. Konsumenterna har en god bild av den finländska mjölkproduktionen. Vi måste ändå hela tiden vårda och förbättra den bilden med hjälp av våra egna åtgärder. Ingenting är självklart.

 

 

Under hösten kommer vi att ordna ett heltäckande evenemang inom Maitosuomis område, nämligen vår Mjölk- och kodag, där vi informerar om ändringarna i kvalitetssystemet, hör ägarnas kommentarer och svarar på frågor. En stor del av Maitosuomis fullmäktige och styrelse kommer att närvara.

 

 

Sommaren är en arbetsfylld tid. Foderskörden och hur den lyckas bestämmer hur hela stallutfodringsperioden lyckas, och den bestämmer också kostnadsnivån. Trots det myckna arbetet, glöm inte att själva koppla av och ladda batterierna. Det ordnas många sommarevenemang i Maitosuomis område, och ännu augusti händer och sker det en del. Ta del av evenemangen. Till nästa sommar planerar Maitosuomi en familjedag på Härmän Power Park den 15 juli 2017. Skriv upp datumet i kalendern redan nu. Vi kommer att göra det till en fin fest för hela familjen.

 

 

Med önskan om en god fortsättning på sommaren

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter