Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Kooperationen blir starkare - vilken är vår roll i förändringsprocessen?


30.03.

Den finländska kooperationen är starkare än någonsin. Detta ser man på att de kooperativa företagen är marknadsledare, eller har en mycket stor andel, inom både mejeriindustrin, köttindustrin, konsumenthandeln med livsmedel och bank- och försäkringsverksamheten. Detta är mycket exceptionellt, eftersom både mjölk- och köttindustrin i exempelvis Sverige har slunkit ur de svenska producenternas händer.

 

Kooperationen har en mycket positiv image - kooperation anses vara något större än enbart tekniska lösningar för organisation av arbetet och verksamheten. Den är ett ställningstagande till samhällets ekonomiska förhållanden, och till våra insatser och vår plats i det egna samhället. Det finländska producentandelslagets uppgift är att möjliggöra och skapa en lönsam jordbruksproduktion och framtidstro för gårdarna i Finland. Det finns ett starkt samband mellan begreppen lönsamt familjejordbruk och kooperation.

 

De kooperativa företagen har klarat sig ur strukturomvandlingens strupgrepp med den äran. Detta har dels baserat sig på att företagen styrt upp sina roller och dels på att de kunnat utnyttja nya möjligheter. Samhällets strukturomvandling och digitalisering har gett S-gruppen möjlighet att utveckla sin bankverksamhet från rent bord, utan gammal barlast. Inom bank- och försäkringsbranschen har OP-gruppen för sin del gjort en ny spelöppning och riktat in sig på hälsovård. S-gruppen har profilerat sig allt starkare som ett konsumentandelslag som driver sina egna medlemmars intressen. När priset på jordbruksprodukter varit exceptionellt lågt har också intresseskillnaden mellan producentandelslagen och konsumentandelslagen fördjupats. Denna skillnad har förstärkts av att S-gruppen, med undantag för ett par regionandelslag, har slutat med sin lantbrukshandel.

 

Strukturomvandlingen inom jordbruket fortsätter. K-gruppen har sålt en del av sin lantbruksmaskinhandel i Baltikum och kommer möjligen att göra det också i Finland i fortsättningen. Verksamheten har köpts av ett starkt danskt andelslag, Danish Agro, som redan äger Hankkija och Munakunta. Koncentrationen till större enheter kommer att fortsätta ytterligare inom handeln med produktionsinsatser, på det sättet vill man få upp inköpsvolymerna, vilket är ett måste när marginalerna är mycket små. För vår del innebär det en risk att handeln med produktionsinsatser allt mera tas över av utländska aktörer, även om köparna nog är kooperativa företag.

 

Valiogruppens andelslag är med sin egen handel med produktionsinsatser med och tävlar mot dessa stora, framgångsrika och internationella andelslag. Vi måste hitta de faktorer som blir vår egen konkurrensfördel i tävlingen. En konkurrensfaktor är att kunna koncentrera inköpen. Vi har bevis på att vi kan sänka priserna genom att koncentrera inköpen, men kommer det att räcka i framtiden? Borde vi överväga möjligheten att bilda ännu större inköpsgrupper och sammanslutningar för att kunna garantera konkurrenskraftiga priser för våra mjölkproducenter? En annan viktig fördel är att produkterna kan distribueras med mjölkbilarna, även om det är en distributionskanal som bara passar för leverans av små varupartier. Strukturomvandlingen har redan gått långt, men förändringen fortsätter, och vi måste hitta vår egen plats i den.

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter