Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Konsumentten avgör


31.03.

På den senaste tiden har producenternas svårigheter och de försenade stödbetalningarna fått mycket spaltutrymme. Genomsnittskonsumenten, som inte nödvändigtvis annars begriper något av jordbrukets inkomstbildning, förstår gårdarnas trångmål och jordbruksstödens betydelse för jordbruksproducenten och hela samhället. Det märktes på deras överraskande positiva inställning till traktormarschen på Helsingfors gator. Man visade tummen upp och hejade på producenterna, och visade på det sättet sin solidaritet för lantbruksproducenternas sak. Det här hade knappast hänt i början av 90-talet, när det fanns starka motsättningar mellan löntagare och jordbrukare.

 

Stöden är nödvändiga för att man ska kunna producera livsmedel med skäliga priser för konsumenterna. Vi ska ändå hela tiden komma ihåg, att tillfredsställandet av konsumenternas behov av förstklassiga produkter samtidigt är nyckeln till företagarnas framgång. Vid kvalitetsfesten i Jyväskylä lyfte Valio Sveriges VD Sirkku Erlandsson fint fram Valios uppgift i Sverige: Att förbättra konsumenternas välmående med hjälp av välsmakande och hälsosamma produkter. I den här uppgiften har också mjölkgårdsföretagaren en egen roll, både i hemlandet och exporten. Mjölkproduktionen är en viktig del av den kedja som syftar till att uppfylla konsumenternas behov. Konsumenten är kungen. Valio har en lång tradition inom forskning och produktutveckling. Betydelsen av både mjölkproduktionen och de sinnebilder den väcker ökar hela tiden i konsumentens ögon. Den fint organiserade och lyckade traktormarschen gav jordbruket mycket positiv uppmärksamhet, och vi måste också i fortsättningen genom allt vi gör förstärka den positiva bilden, och få konsumenten att välja det inhemska alternativet.

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter