Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Instabilitet på marknaden


02.07.

Halva mjölkåret ligger nu bakom oss. Globalt sett upplever vi just nu en ökande mjölkproduktion. Man kan tydligt se att EU:s jordbruksländer förbereder sig för att öka sin produktion när kvoterna avskaffas om knappt ett år. Produktionen i Baltikum och Västeuropa ökar snabbt. Delvis har tillväxten påskyndats av den gynnsamma prisutvecklingen. Tillväxten har sina skuggsidor, och redan nu ser man att prisnivån på många produkter har gått ner när marknaden mättats. Man kan också tydligt se att många skjuter upp sina inköp i väntan på en prisnedgång.

För Valio har det första halvåret varit mycket stabilt. Rubelkursens kraftiga fall och den prissänkning på mjölkpulver och delvis också smör som nu kan ses kommer ändå att påverka utvecklingen under resten av året. I Sverige har producentprisnivån redan vänt i en tydlig nedgång.

Också inom exporthandeln med mjölkprodukter kan man se att prisnivån på mervärdesprodukter i ett korttidsintervall bibehålls bättre än priset på massaprodukter, och att prisnivån är högre. Satsningarna på långt förädlade specialprodukter och produktutveckling kommer att vara Valios strategi för marknadskonkurrensen också framöver, även inom exporten.

 

När kvoterna avskaffas i EU kommer också gårdens egen konkurrenskraft att bli viktigare. Då produktionen i Europa inte längre begränsas av kvoter kommer de finländska gårdarna att hamna i exakt samma konkurrensklass som grannländerna.

 

Antti Tukeva

 


Tillbaka till nyheter