Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Inga vårtecken på mjölkmarknaden ännu


01.06.

Mjölkmarknaden ligger fortfarande i en svacka, både globalt sett och i Finland. Trots att kvoterna avskaffats har mjölkproduktionen till och med minskat en aning i de största europeiska mjölkländerna, och största orsaken till detta torde varit den allmänt låga prisnivån.

 

På marknaden i Finland fortsätter prisrealisationen, och affärsgruppernas korta avtal och konkorrensutsättning försvårar situationen särskilt på marknaden för basmjölk. Valios konkurrenter har fått producenter från Valio-gruppens andelslag, men också för dem kan det bli svårt att hitta avsättning för mjölken ifall ett avtal går till konkurrenten. En liten enhet saknar den flexibilitet som krävs om något oförutsett händer.

 

I Finland fortsätter mjölkmängderna fortfarande att öka, vilket absolut är bra ur producentens synvinkel. Ju mer mjölk vi kan producera med samma areal och djurantal, desto bättre blir gårdens resultat. Inom Valiogruppen diskuteras regelbundet om vilken som är den rätta mjölkmängden ur affärsekonomisk synvinkel. På kort sikt får vi en bättre avkastning av mjölken om mjölkmängden sjunker. På gårdsnivå är ändå situationen den motsatta. Med tanke på den finländska mjölkproduktionens fortsättning och konkurrenskraft är det av största vikt att gårdarnas produktivitet ökar, även om följden blir att mjölkmängden ökar och Valios mjölkintäkter minskar något.

 

Medelproduktionen enligt produktionskontrollen ökade i Finland i fjol till ca 9200 kilo/ko. Inom Maitosuomis område, särskilt i södra Österbotten och kusttrakterna, är produktionen betydligt mindre än medelproduktionen. Vi har ännu många gårdar med låg medelavkastning där produktionen kunde förbättras. På de här gårdarna kunde man kompensera det minskade mjölkpriset genom att i stället höja produktionen! De extra mjölklitrar man får genom att höja medelavkastningen kommer till ett mycket förmånligt pris.

 

När vi går in för att säkerställa mjölkproduktionens konkurrenskraft och fortsättning och förbättra lönsamheten på gårdsnivå gör vi klokt i att fokusera just på de faktorer som gör att vi får ut mesta möjliga avkastning från de arealer och de kor vi redan har. Det ger gården hållbar konkurrenskraft och möjlighet att bättre stå pall mot prisvariationer.

 

Våren är sen och på många håll är vårbruket försenat. Vi får ändå hoppas att året ska ge en utmärkt foderskörd.

 

Reima Luomala

VD för Maitosuomi


Tillbaka till nyheter