Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Inför det nya året


29.12.

Just nu ligger det ett alldeles särskilt intresse i att följa med marknadssituationen för mjölk. Det finns många öppna faktorer som alla kan ha stor betydelse för marknadssituationens utveckling. Den allmänna konjunkturen för mjölk är just nu mycket svag. Det har lett till att marknadspriserna gått ner, och att också mjölkpulvrets prisnivå gått ner nästan till interventionsnivå, vilket givetvis är alarmerande lågt.

 

Största orsaken till prisnedgången är inte Ryssland och dess motsanktioner, också t.ex. det så gott som fullständiga stoppet i Kinas mjölkpulverhandel senaste vår inverkar minst lika mycket. Nu väntar man överallt på när och hur handeln ska få fart igen. När marknaden igen öppnas kommer det genast att stärka den allmänna prisnivån på mjölkpulver och även stärka producentpriset.

 

Hur och när Rysslands gränser öppnas är däremot mycket svårare att förutspå.   Det har gjorts flera försök att exportera produkter, men alla har strandat på mottagarens tilläggskrav eller nya bestämmelser. Vissa mindre partier har gått över gränsen de senasre veckorna, men deras betydelse är marginell. På grund av den kraftigt försvagade ryska rybeln är inte heller exportens lönsamhet sådan som den var t.ex. senaste sommar.

 

Ur mjölkproduktionssynpunkt liknar början på detta år mycket den situation vi hade senast år 2009. Efter den mjölkdepressionen började återhämtningen mycket snabbt, och de följande fem åren var utvecklingen god. Det är klart att också den här nedgången en dag kommer att vända och producentpriserna igen kan stiga. Bara strukturen på hemmamarknaden hålls i skick, så kan Valio ta hand om exporten av överlopps mjölk och det säkerställer att vi igen, när konjunkturerna svänger, har möjlighet till en snabb ny uppgång.


Tillbaka till nyheter