Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

I väntan på ett uppfriskande regn


26.07.

På lantbruksutställningen Okra träffade jag under två dagar många av Maitosuomis producenter. Både på Okra och i de diskussioner som förts under sommaren har man tagit upp sommarens skördeutsikter och produktionens lönsamhet. Vädret och prisvariationerna påverkar alltid mjölkgårdens resultat. Mjölkgårdsföretagaren själv kan inte påverka någondera, utom genom att försöka förbereda sig inför framtiden på förhand. 

 

 

Torkan och värmen håller på att omintetgöra en stor del av ensilageskörden. På gårdsnivå kan förlusterna vara avsevärda. Mellan uppehållsperioderna har det kommit varierande mängder regn. På endel gårdar och i en del av Maitosuomis områden kan ensilageskörden bli nästan normal, och spannmålsskörden kan bli hyfsad. För den andra ensilageskördens del är skördeutsikterna mestadels bättre än för första skörden. För den tredje skörden finns goda förutsättningar, om vi bara snart får litet uppfriskande regn.

Nu om någonsin behöver vi beräkna mängden på skörden från den snart gångna sommaren, och göra upp en plan för hur vi ska få fodret att räcka över vintern. Om ensilagemängden är för liten kan man komplettera den genom att skörda en del av spannmålen som helsädesensilage, antingen av den egna skörden eller genom att köpa av andra.

 

 

Valios VD Annikka Hurme informerade under Okra-utställningen bland annat följande om Valios åtgärder i framtiden: ”I fortsättningen fokuserar vi inom industrin fortsättningsvis strikt på att skapa lönsam tillväxt, vi ökar effektiviteten på lång sikt och minskar kostnader: Vårt kostnadsminskningsprogram pågår ständigt. Å andra sidan förlitar vi oss starkt på Valios kunnande inom produktutveckling, och skapar nya intressanta produktkategorier för konsumenterna.”

 

 

I månadsskiftet september-oktober anordnar Maitosuomi Mjölkakademiseminarier i Kuortane, Kauhajoki och Jyväskylä. Vid seminarierna hör vi vad Valios ledning har att säga, och vi diskuterar mjölkproduktionens framtidsutsikter. Efter Valios inlägg fokuserar man på att diskutera olika lösningar och sätt att förbättra lönsamheten på gårdsnivå. Vi bjuder in alla våra producenter till Maitoakatemia-seminarierna. Det preliminära seminarieprogrammet finns i detta brev. Vi önskar alla våra producenter välkomna till evenemangen. Du kan delta i det seminarium som passar dig bäst.

På svenska området kommer det att ordnas två producentdagar en på Högåsen och en på Optima.

Programmet för dessa finns i september ägarinfo. Välkommen!

 

 

De anställdas arbetsförmåga och välmående är en del av företagets konkurrenskraft, också på mjölkgården. God arbetsförmåga och välmående kan öka företagets produktivitet och därigenom förbättra lönsamheten. Även korta pauser från arbetet på gården piggar upp och ger kraft att orka med den bråda och arbetsfyllda sommaren, och även efteråt. Bl.a. Maitosuomis regionråd ordnar med rekreationsverksamhet för sina producenter. Information om dem ingår också i detta brev. Alla Maitosuomis producenter är välkomna att delta i de olika regionrådens evenemang, också längre ifrån, om det är möjligt.

 

 

God sensommar till er alla

Olavi Koskimäki


Tillbaka till nyheter