Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

INGET ÅR ÄR DET ANDRA LIKT!


01.12.

Det har förutspåtts att det skulle bli fluktuationer på mjölkmarknaden, och efter en lång uppgång har vi nu en sådan för handen. I Europa är ju detta inget nytt, och t.ex. i Sverige hade mjölkproducenterna en svår sits redan år 2012 nör mjölkkrisen sänkte producentpriset på mjölk till omkring 30 cent. Vi i Finland upplevde den senaste mjölkkrisen år 2009, när mjölkpriset räknat i årsmedelpris sjönk med fem c/ och på månadsnivå föll ännu mera.

 

När Valio i augusti drabbades av kraftiga marknadsstörningar på grund av Rysslands motsanktioner hade också den här gången Sveriges prisnivå börjat sjunka redan i maj. Det visar att marknadspriserna börjat gå ner redan innan den egentliga sanktionskrisen, och sanktionerna har sedan förvärrat situationen överallt. Prisnivån i november var i Sverige 33 c och i Estland bara ca 20-22 cent per liter.

 

Det är nu allt viktigare att hålla mjölkfältet i Finland samlat. Det goda producentpris för mjölk vi länge har haft här i Finland har kunnat byggas upp bara för att vi haft en tillräcklight stor aktör, Valio, som ansvarat för att exportera den övelopps mjölken, trotsatt den prisnivå man fått varit betydligt lägre än det pris man fått på hemmamarknaden. Följaktligen har hemmamarknaden erbjudit spelrum också för våra konkurrenter, som inte velat eller inte haft möjlighet att gå ut på exportmarknaden. Valio har behållit sin roll också i den förändrade marknadssituationen och sköter även nu exporten av pulver och smör. Samtidigt har företaget tvingats sänka sitt avräkningspris efter att exportintäkterna sjunkit drastiskt.

 

När konkurrenterna kräver att Valio ska sälja allt mera mjölkråvara betyder det samtidigt att Valio tvingas avstå från sin inhemska marknadsandel till de andra. Samtidigt skulle Valio tvingas tillverka proportionellt sett mera mjölkpulver och smör för export. Ingen av konkurrenterna har meddelat att de köper mjöklråvara för tillverkning av produkter för export, utan avsikten är att öka sin marknadsandel på hemmamarknaden. Om den nuvarande marknadssituationen förändras väsentligt på grund av detta betyder det samtidigt att vi övergår till europeisk producentprisnivå för gott.

 

Med undantag för Valio varken vill eller kan ett enda av våra nuvarande mejerier ansvara för hela landets mjölkproduktion och prisnivå och dess utveckling. Valio kan ansvara för att mjölkproduktionens förutsättningar bibehålls i hela landet, och samtidigt utveckla mjölkmarknaden även framöver med sin produktutveckling och sina långt förädlade mjölkprodukter.


Tillbaka till nyheter