Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Hur bibehålla mjölkproduktionens lönsamhet


02.11.

Mjölkproduktionens lönsamhet reflekterar i allmänhet hur mjölkmängderna i Europa förändras, och i vilken riktning mjölkpulvrets och industrismörets priskurvor pekar. På kort sikt är också detta de faktorer som bestämmer prisbildningen. Visst spelar framgångarna i försäljningen och sortimentutvecklingen också en stor roll, och det är med dem som Valio har lyckats hålla mjölkpriset på ens en rimlig nivå.

Ett nytt hot gäller hur vi ska kunna positionera oss i diskussionen om klimatförändringen. Kommer vi att hitta en gemensam vision där vi kan vända förändringen till vår fördel, eller anser vi att man måste avstå från animaliska produkter för att bidra till att bromsa upp klimatförändringen. Det kommande valet blir en viktig milstolpe. Vi måste få förståelse för branschen av de blivande riksdagsledamöterna.

 

Valbrunst i luften

Det är ännu en tid till valet, men det är tydligt att valkanonerna redan intar sina positioner. De politiska strejkerna används som ett verktyg i valarbetet. Nästa val förväntas också bli ett klimatval. Ett klimatval innebär i värsta fall att jordbruket blir lidande om vi inte får igenom våra budskap och inte kan visa att vi tar tag i missförhållanden. Vi måste fortsätta med det vi gör, oavsett hurdan regering landet får, och i så tidigt skede som möjligt försöka påverka de kommande riksdagsledamöterna. Vi måste föra ut korrekt information om mjölkproduktionens positiva verkningar för hela det finlänska samhället, och särskilt för landsbygden. Det värsta som kan ske är att det införs något slag av straffskatt på husdjursproduktionen. Om konsumtionen i hemlandet avsevärt minskar, kommer lönsamheten för hela näringen att försämras betydligt.

 

Klimatet och mjölkproduktionen

Den nyss publicerade klimatrapporten öppnade portarna, och nu är alla medier är fulla med information om klimatförändringens orsaker och syndabockar och om olika sätt att rädda världen. Både jordbruket, skogsbruket och bioekonomin har lyfts fram till beskådan och kommentarer haglar från höger och vänster. För skogsbrukets del känns kritiken märklig eftersom Finlands skogar knappast någonsin har skötts så ansvarsfullt som idag. Skogen växer mer än virkesuttaget. Den kunskapen finns tillgänglig för alla. Ändå vill somliga göra skogarna till ett museum och en långsamt döende kolsänka. Om jordbrukets utsläpp finns det alldeles för litet kunskap, och den kunskap som finns är motstridig. Den för mjölkproduktionen livsviktiga vallen kan bidra till att rädda världen från klimatförändringen. Den tanken stöds också av nya forskningsrön. Jordmånen har en enorm kapacitet att binda kol. Finlands mjölkproduktion är annorlunda än mjölkproduktionen i Mellaneuropa eller USA. Hos oss är produktionen baserad på vall, och kraftfodrens andel är liten. Detta är vår resurs i klimatdiskussionen. Problemet är att många internationella publikationer grundar sig på genomsnittliga värden, där vår valldominerade utfodring, som också är naturlig för nötkreatur, inte får tillräcklig tonvikt. 

Valios löfte att arbeta för en kolneutral mjölkproduktion är en bra sak för mjölkproducenterna. Vi har redan stor färdig arsenal för detta. Hit hör exempelvis att vi satsar på vall och ensilage, ökar medelavkastningen och förbättrar kornas hållbarhet. Samtidigt som vi räddar klimatet får vi också mera inkomster. Det är till fördel för hela vår näring att vi lyckas i dessa strävanden. I ägarbrevet ingår en bra artikel om ämnet av Juha Nousiainen.


Tillbaka till nyheter