Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Har botten redan passerats?


01.11.

Efter den regniga och svala sommaren har vi haft en lång och vacker höst. Hösten har ändå inte helt kunnat kompensera de förluster som den sena våren ledde till, särskilt för stråsädens del, men tröskningsvädret har i höst varit gynnsamt.

 

Någon brist på nyheter har det inte varit på länge. En världspolitisk instabililtet pågår sedan lång tid, och efter sommaren har den nya folkvandring som instabiliteten orsakat nått också Finland i form av ett växande antal asylsökande. Flyktingfrågan, situationen i Syrien och Finlands egen ekonomiska anpassning har trängt undan nyheterna från Grekland.

 

På mjölkmarknaden har vi upplevt en klar utplaning av priserna. Priserna stabiliserades när EU:s interventionsköp kom igång, och en liten föraning om en ny prisuppgång är i sikte. Den inhemska prisnivån är ändå fortfarande låg, och någon större förändring är inte i sikte under de närmaste månaderna, men den allmänna uppfattningen är ändå att bottennoteringarna har passerats.

 

Valio gör nya ansatser till att öka exporten av konsumentprodukter. Vi har fått positiva budskap från USA:s smörmarknad, vi lanserar konsumentförpackat mjölkpulver i Kina, och de nya specialmjölksorterna har väckt kundernas intresse på internationella mässor. Ännu har vi en lång sträcka att tillryggalägga innan en större del av mjölkpulver- och industrismörvolymerna förvandlas till konsumentprodukter. Det positiva är att man gör något, inte bara lägger sig flat och jämrar sig.

 

Valio överklagar beslutet om försäljningsskyldigheten gällande kvotmjölk. Skyldigheten ålades Valio som ett villkor i samband med ett företagsköp år 2000. Verksamhetsmiljön i Finland har förändrats radikalt sedan dess, och Finland är inte längre någon sluten marknad vare sig i fråga om mjölkanskaffning eller försäljning av mjölkprodukter. Försäljningsplikten har överlevt sig själv, ett avskaffande av den skulle leda till en sundare oh mer normal konkurrens mellan företagen. Konkurrensen borde handla om vem som har de bästa produkterna och innovationerna och den effektivaste verksamheten. Det är så det går till i en öppen konkurrensmiljö.

 

I den här marknadssituationen är det av primär betydelse att gårdarna kan kontrollera sin ekonomi. Man bör kunna förutse kommande situationer, planera investeringar och tidsplacera stora anskaffningar rätt. Under vinterperioden kommer Maitosuomi att anordna ekonomisk handledning i sitt område. Det första handledningstillfället har redan fastställts, och fler är på kommande. Följ med annonseringen i producentbrevet och Valma och delta i utbildningen. I utbildningen ingår alltid som ett viktigt element att lära av varandra och utbyta erfarenheter mellan kolleger. Man får alltid något att ta med hem i ryggsäcken.

 

Reima Luomala


Tillbaka till nyheter