Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Gryende tillväxt eller normal variation?


29.09.

Förbudet mot import av mjölkprodukter, som Ryssland införde som motsanktion mot EU, trädde i kraft den 7 augusti 2014. Det betyder att vi nu är inne på det tredje året som mjölkprodukter inte kan exporteras till Ryssland. Under hela denna tid har alla yttre faktorer som påverkat den finländska mjölkproduktionens lönsamhet dessutom bjudit på mera motvind än medvind. Den våldsamma ökningen av mjölkproduktionen i EU, den sjunkande prisnivån på världsmarknaden och den låga prisnivån på hemmamarknaden har satt producenterna i trångmål.


Små tecken på en förbättring av världsmarknadspriserna kan nu urskiljas. Priset på mjölkpulver har från vecka till vecka klättrat litet uppåt. Ökningen är nu redan nästan 20 procent jämfört med förårets prisnivå. Priset på industrismör har gått riktigt bra uppåt. Världsmarknadens prismekanismer är ändå oförutsägbara. Ingen kan förutse hur priserna utvecklas under det följande halvåret. En förklaring till den svaga prisuppgången är den allmänna diskussion om produktionsbegränsande åtgärder som nu förs i hela EU-området. Om mjölk-mängdens tillväxt förutspås upphöra är det också ett tecken för köparna och prisspekulanterna på att prisnivån inte längre sjunker. Då kommer man att börja köpa igen, vilket gör att marknaden återhämtar sig. Prisnivåns ökning hjälper oss på två sätt. Dels så klart genom att vi genast får ett bättre pris för våra produkter, och dels för att det minskar utbudet av billiga spotpartier till Finland och bidrar till en sundare hemmamarknad. Någon stor prisökning ska vi ändå inte förvänta oss, eftersom EU har köpt in enorma mängder mjölkpulver till sina lager, och när man börjar sälja dem kommer det oundvikligen att bromsa upp prisnivåns återhämtning. EU:s interventionsköp har inte gynnat den finländska mjölkproducenten, tvärtom har systemet stöttat produktionstillväxten i de länder med låg prisnivå som inte har några egentliga mervärdesprodukter.


När detta skrevs fick vi veta, att Valio har sålt sin produktion av syrakulturer till Chr. Hansen. Det var en klok affär, eftersom produktion av syrakulturer är en värld för sig, och man behöver inte äga produktionen för att kunna utveckla produktinnovationer eller mervärdesprodukter. Redan nu har merparten av syrakulturerna köpts utifrån. Dessutom verkade köpesumman riktigt bra. Förhoppningsvis ska pengarna användas klokt för att förbättra mervärdet.


Maitosuomi och OP-gruppen börjar samarbeta
Maitosuomi har gått in för att förhandla fram goda avtal med olika aktörer för sina ägare. Avtalen gäller såväl produktionsinsatser, såsom foder, syror och ensilageplast, samt andra tjänster. Vi har undertecknat ett avtal med OP-gruppen, där vi tillsammans marknadsför förmånliga vårdkostnadsförsäkringar för Maitosuomis ägare. Den största fördelen med modellen är att eventuella operationer och andra behandlingar utförs mycket snabbt, så att sjukledigheten blir så kort som möjligt. Dessutom erbjuder OP-gruppen en förmånlig konditionsgranskning av gårdens elanordningar. Avtalet ingås alltid mellan den enskilda producenten och OP-gruppen, och förutsätter att gården har en jordbruksförsäkring i OP-gruppen. Maitosuomi är beredd att förhandla också med andra aktörer om de kommer med motsvarande förslag.


Reima Luomala
Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter