Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Gott nytt mjölkår


21.12.

Det har varit tradition att verkställande direktören skriver ägarbrevets ledare. Inom styrelsen har man nu tänkt att det skulle ge ägarbrevet nya perspektiv om också styrelsemedlemmarna i tur och ordning skulle delta med en ledare. Första ledaren år 2017 föll på styrelseordförandens lott, och under året kommer skrivuppdraget att cirkulera runt hela styrelsebordet

 

Det gångna året var en överlevnadskamp för mjölkgårdarna. Mjölkens producentpris har inte varit på en tillfredsställande nivå. Exportpriserna fär smör och mjölkpulver har ändå varit stigande under senhösten, vilket ger fingervisningar om en bättre framtid. För tillfället är det omöjligt att förutspå om prisuppgången ligger på stabil grund eller om det är en tillfällig marknadsreaktion. De inhemska konsumenterna är fortfarande försiktiga i sina inköp och priset har varit en avgörande faktor i matinköpen. Om den inhemska ekonomin nu efter många år går in i en snabbare tillväxt kommer detta också att avspeglas i efterfrågan på mjölkprodukter. Valios produktutveckling fungerar bra och det kommer hela tiden ut nyheter på marknaden, så mjölkintäkterna är betydligt högre än för de gamla, överkonkurrerade basprodukterna. Valio betalar ut all förtjänst till andelslagen och betalar den vägen för mjölkråvaran.

 

 

Den enskilda mjölkgårdsföretagaren är fortfarande i en besvärlig situation. Trots att den ekonomiska situationen är svår måste de nödvändiga och oundvikliga investeringarna ändå göras. I synnerhet nu lönar det sig att investera i sitt kunnande, och i Maitosuomins ägarinfo informeras om verktyg för detta. Det inleds hela tiden olika kurser och projekt som kan skräddarsys så att de passar för den egna gårdens behov.

 

 

En fråga som ofta ställdes på höstens mjölk- och infodagar gällde Högsta Domstolens kommande avgörande om beskyllningarna mot Valio gällande felaktig prissättning av basmjölk. När detta skrivs har avgörandet inte ännu getts, men det torde avges inom de närmaste dagarna. Oavsett om avgörandet blir fällande eller positivt för oss kommer det inte att ha någon avgörande inverkan på producentpriset, i vart fall blir effekten inte katastrofal. Vi har lärt oss mycket av processen och nu får tolkningsskillnaderna ett entydigt avgörande.

 

 

Det är dags att ge löften för det nya året. Trots att förtroendeuppgifterna inom andelslaget tar en del av min tid är skötseln av den egna mjölkgården ändå min huvudsyssla. Höstens markkarteringsanalyser visade, att jag kanske har gödslat litet väl försiktigt av rädsla för kontroller. I synnerhet har åkrarnas fosforreserver minskat, och det finns en del att förbättra också när det gäller kalium och spårämnen. Jag tycker mig ha märkt att bristerna på näringsämnen redan syns på att besättningens hälsotillstånd har försämrats. I fortsättningen måste vi fästa särskild uppmärksamhet vid att få balans i gödslingen.

 

Bästa hälsningar

Esa Kotala, ordförande för Maitosuomis styrelse


Tillbaka till nyheter