Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Från Tomasmäss till tjugondag, från tjugondag till Tomasmäss


19.12.

Förr i världen rådde det julfrid från Tomasmäss till tjugondag Knut. Under de här dryga tre veckorna gjorde man bara de arbeten på gårdarna som var absolut nödvändiga, i  övrigt var tiden fredad för julfirande. Det här är något som känns främmande för den moderna människan när butikerna är öppna varje dag, och nödvändiga och onödiga varor kan köpas via nätet dygnet om. Inom mjölkproduktionen skiljer sig arbetsdagarna i ladugården inte från det vanliga ens under julen, men kanske vi ändå kan ta det litet lugnare med arbetet och fokusera på det som är mest nödvändigt.

 

Det viktigaste för gården är ju det man gör mellan tjugondagen och Tomasmäss. På gårdsnivå kan vi inte påverka försäljningen av färdiga produkter, priserna eller utvecklingen på världsmarknaden. Det enda vi kan påverka är det vi gör själva på gården. Vi kommer ännu länge att vara i en situation där vi inte kan betala ett avsevärt bättre producentpris än våra konkurrentländer. Ökningen av mjölkproduktionen i Europa och minskningen av konsumtionen i hemlandet i kombination med det skärpta marknadsläget hindrar en ökning av priserna. En gårds framgång hänger inte på storleken. Det handlar mera om att lyckas hitta en utvecklingslinje som passar den egna gården. Gårdsstorleken och de allt vanligare gårdssammanslutningarna ger vissa fördelar både vad gäller risktagning och fritid. Trots det kan också en gård som enligt moderna mått är medelstor vara lönsam. Att i all verksamhet använda de samarbetsnätverk vi har, noga tänka över anskaffningarna och vara litet gammaldags sparsam i allt skapar vi förutsättningar för framgång. Vi måste kunna optimera skörde- och produktionsnivåerna, inte nödvändigtvis alltid kunna maximera dem.

 

Allt detta innebär att vårt kunnande växer. Viktigare än att gården växer är att företagarens kunnande växer. Om man inte ser till att utveckla sin kompetens går det inte att i dagens värld att arbeta hållbart. För den som vill utveckla sitt kunnande finns det hjälp, rentav i överflöd. Den största utmaningen är att hitta de utbildningar som man på riktigt kan lägga sin värdefulla tid på. Andelslagens MjölkAkademier, Mjölkgårdsföretagarnas seminarier och kurser och många av ProAgrias kurser är viktiga. Det är likaså viktigt att lära sig mera om affärskunskap antingen under ledning av Finlands Företagarinstitut eller i olika smågrupper.

 

För Osuuskunta Maitosuomi och Osuuskunta ItäMaito blir nästa år ett år av förändring. Vi ska samordna våra funktioner, hitta nya effektiva arbetsmodeller och säkerställa att mjölkgårdsföretagarna är nöjda och att andelslaget kan serva dem. För den enskilda gården kommer förändringen att synas bara i form av bättre service. För min personliga del blir det en stor förändring, när jag nästa höst frånträder min tjänst i Valiogruppen. Jag har varit priviligierad som i decennier fått arbeta i den här arbetsgemenskapen och i en bransch som har positiva effekter på hela samhällets välmående.

 

Reima Luomala
VD, Maitosuomi


Tillbaka till nyheter