Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Förändring är det enda bestående


01.10.

Jag kom en dag att tänka på den gamla sloganen i rubriken. Den är i verkligheten ganska grym - men verklig.

Jordbruket och mjölkproduktionen har alltid stått i centrum när trender förändrats, antingen vi vill det eller inte. Vårt eget förhållningssätt till sakernas förlopp har stor inverkan: upplever vi det som en möjlighet, en utmaning eller ett hot mot oss själva/vår gård. När man själv kan ta kontroll över de saker kan påverka känns det många gånger mycket lättare att förhålla sig till det andra, så att det inte börjar spöka i vårt sinne. Det finns förstås också många saker som förändras i varje fall, oavsett vad vi gör. Ett bra exempel kunde vara den egna gårdens produktionsform/storleksklass - om de känns rätt för en själv - då lönar det sig att bara kallt bestämma sig för att hålla sig till det man har och inte bry sin hjärna med alternativ som inte känns lämpliga.

 

Fast jag inte i egna ögon ännu är så gammal, minns jag bra när jag var barn, och avståndet från vår ladugårdsdörr till Luopajärven Osuusmeijeri var ca 75 meter, och mjölkkannor transporterades för hand med mjölkkärran. Ibland när vi hade flera kannor, kom Frans eller Sanni och hämtade dem med häst. Ibland var jag med när de tomma kannorna eller vassle skulle hämtas hem.

Det var en stor omställning när man i slutet av 60-talet beslöt lägga ner mejeriet och fusionera det med ett annat mejeri. De som levererade mjölken i kannor började skicka sin mjölk till mejeriet i Jalasjärvi, och de som skaffat mjölkkyltank levererade till Seinäjoen Seudun Osm. Hemma hos oss gick man över till mjölkkyltank och skickade iväg mjölken med mjölkbilen, och tanken rymde hela 300 liter. Insamlingen sköttes av Erkki N-N och hans ”charlakansröda NalleScania”.

Mycket små känns idag mina dåvarande bekymmer och sorger i jämförelse med dagens uppgifter och ansvar. Man funderade på sina skidor, skulle jag månne få ett par nya i stället för mina gamla, som knäckts i backhoppningsbacken och lagats otaliga gånger med plåt och faner!

 

Jag har i tiden arbetat som lantbruksrådgivare, och efter att ha tagit över gården år -94 suttit i mejeriets förvaltning, så jordbruket och mjölkproduktionen har stått mitt sinne och hjärta nära länge.

Jordbruket och dess olika produktionsinriktningar verkar från tid till annan alltid drabbas av olika större ”kriser”, om man nu kan kalla dem så. Inom mjölkproduktionen pågår nu sedan flera år en ekonomisk kris, när inkomsterna inte vill räcka för att täcka kostnaderna. En av de faktorer som utlöste krisen och som många gånger tagits upp är ”Rysslandssanktionerna”. I verkligheten har det efter sanktionerna skett ytterligare många andra saker, som alla lett i samma riktning. EU:s beslut och riktlinjer är ingalunda de minsta av dem.

I gårdarnas nuvarande ekonomiska kris är en av de påverkande faktorerna den ständiga kostnadsökningen. Mejeriet kommer emot i den här frågan genom att utveckla Valma-butiken i en ännu konkurrenskraftigare riktning.

 

Med tanke på framtiden ska vi alla Valio-anknutna mjölkproducenter, som också vi i Maitosuomi är, för vår del ge vårt fulla stöd till vidareutvecklingen och tillverkningen av framgångsrika och säljande produkter.

I verkligheten är det vid butikens mjölkhylla och kassa som en stor del av allas vår utkomst avgörs. I den allmänna tidsandan just nu finns tecken på att konsumenterna insett vårt trångmål. Man får hoppas att insikten ska leda till faktiska åtgärder och inte bara prat.

Jag tycker att alla vi finländare borde höja vår egen självkänsla och tro på oss själva, och inte låta hela vår nationalegendom slinka oss ur händerna till de internationella marknaderna - så som det i många fall redan gått.

 

Kyösti Anttila

Styrelsens ordförande


Tillbaka till nyheter