Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Exporten till Ryssland upphörde den 7. augusti


01.09.

När krisen i Ukraina började kunde väl ingen tro att den en dag direkt skulle komma att påverka Valio och den finländska mjölkproduktionen. Men så har det gått, Valio i Finland har som helt utomstående part dragits in i krisen, och får nu bära de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands motdrag mot de ekonomiska sanktioner som västländerna infört. Var och en får själv dra sina slutsatser om visheten i västländernas politik, då det nu står klart att man inte kan lösa krisen genom att tvinga in Rysslands ledning i ett hörn. Sanktionsspiralen kan nu endast förvärras.

 

Valio har under många år byggt upp en väl fungerande marknad för mjölkprodukter i Ryssland. De ryska konsumenterna värderar Valio och dess produkter mycket högt. Man har gjort stora satsningar för att skapa en fungerande marknad. Det har i sin tur möjliggjort den finländska mjölkens nuvarande prisnivå, då den mjölk som inte fått plats på hemmamarknaden i Finland haft en fungerande adress. Det finns i Finland drygt 500 miljoner liter mjölk som måste marknadsföras utomlands på grund av att mjölk som importeras utkonkurrerar ut motsvarande mängd inhemsk mjölk från marknaden.

 

Valios export till Ryssland upphörde torsdagen den 7 augusti. Enligt meddelandet är exportförbudet primärt i kraft ett år, om det inte sker några förändringar i attityderna. Samma dag slutade Valio tillverka produkter för Ryssland i alla sina produktionsanläggningar, och styrde mjölken till tillverkning av andra produkter. De ersättande produkterna är förstås främst mjölkpulver och smör. Produkterna har en marknad i världen, men prisnivån motsvarar inte det pris man fått från konsumentmarknaden i Ryssland. Enligt konkurrenslagstiftningen innehar Valio en dominerande marknadsställning som belastar företaget till den grad att Valio inte kan konkurrera med alla sina produkter på hemmamarknaden. Följaktligen meddelade Valio genast när inportförbudet trätt i kraft att man kommer att inleda samarbetsförhandlingar. De gäller alla produktionsanläggningar där man tillverkar produkter för export till Ryssland. Ryssland har senare preciserat sina villkor och meddelat att laktosfri mjölk inte längre står på listan över förbjudna produkter.

 

Valio har i flera repriser förhandlat med regeringens ministrar om hur krisen kunde skötas utan att mjölkproduktionen tar skada. Också riksdagen har hört Valios representanter i ärendet. Ministrarna har också lovat ta sitt ansvar (bl.a. 12.8. ministrarna Toivakka och Orpo i Seinäjoki) Regeringen bör ta sitt ansvar för problemet eftersom situationen är en direkt följd av den politik som förts. Det går inte an att ett helt utomstående företag och dess ägare ska tvingas betala för problem som uppstår på grund av en politisk konflikt mellan stormakterna. Finlands egen ekonomiska utveckling främjas inte av att en av de viktigaste fungerande exportmarknaderna förstörs i ett slag, kanske rentav permanent.


Tillbaka till nyheter