Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Det ser redan bättre ut, är en förändring på väg eller är det lugnet före stormen?


01.07.

Ett gammalt ordspråk säger, att du inte ska slicka innan det droppar. Det gäller också skördeprognoser. Sommaren har förutspåtts ge goda foder- och spannmålsskördar. Av foder fick vi en utmärkt första skörd, både i fråga om kvalitet och också mängsmässigt. Detta var till omväxling en god nyhet efter många svåra somrar. Man har lagt ner produktionsinsatser i åkern, och nu ger de också utdelning. Det är också möjligt att få en god andra skörd, eftersom tillväxten har startat bra efter skörden. För spannmålens del lönar det sig inte ännu att ge några prognoser, Finlands sommar kan vara oförutsägbar. Den vallbaserade mjölkproduktionen ger i finländska förhållanden alltid en rimligt säker skörd.

 

I Maitosuomis område är nedläggningstakten bland producenterna en aning större än förut. Detta syns just inte i mjölkmängden. Under de första fem månaderna upphörde 46 producenter med sin produktion, vilket är över 9 procent av producenterna. Mjölkmängden minskade under samma period med 0,8 %. I tidningen Maasuedun Tulevaisuus ingick en artikel om investeringsbeslut och betalade stödsummor per NTM-central. Södra Österbotten var nummer ett i Finland, men också i Österbotten gjordes betydande investeringar. Det betyder att mjölkproduktionens tyngdpunkt långsamt förskjuts mot väster och norr. I södra Finland är nedläggningstakten betydligt större, och investeringarna mindre. Efter valet fanns en stor rädsla för att investeringsstöden skulle skäras ner och stödåren minskas. Nu verkar det som om de negativa besluten om mjölkproduktionen inte skulle bli av. Också klimatdiskussionen har avtagit efter valet, nu ser man i offentligheten mer positiva nyheter om mjölkproduktionen än förut. Valio har fått god publicitet om utvecklingen av den kolneutrala mjölkproduktionen, och artiklar av det här slaget inverkar också positivt på mjölkens image och konsumtion.

 

Det har varit ganska lugnt på marknaden, mjölkmängderna i EU har inte ökat så mycket, och detta har haft en lätt positiv inverkan på prisnivån. I Finlands detaljhandel har priserna varit stigande, förhoppningsvis kommer det också att synas i producenternas lönekuvert. När man följer med den offentliga diskussionen känns det som om alla ungdomar slutat äta mjölkprodukter. Skolavslutningen syns ändå på att mjölkkonsumtionen minskar. I skolorna används med andra ord ännu mjölkprodukter. Hela våren har varit rätt positiv för Valios del, sommaren brukar alltid innebära en svacka. Detta är inget nytt.

 

Sommaren är nu som vackrast. Jag hoppas ni trots brådskan ska ha tid att koppla av från de vanliga rutinerna. Följ ned annonserna om regionkommitteernas sommarevenemang, och följ med vad de andra kontaktgrupperna ordnar. Också ett litet avbrott i vardagen hjälper oss att orka vidare. Med önskan om en god fortsättning på sommaren.

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter