Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Dags att påverka


01.03.

När detta skrivs har vi ännu dryga tre veckor tid på oss att ställa upp kandidater till vårens kommunalval. Hoppas att det också bland er finns många som har tid, möjligheter och resurser att kandidera och påverka i er egen kommun och kanske också i er region. På kommunnivå finns det många frågor kring markanvändning och miljö som påverkar verksamheten på våra gårdar. Till följd av regionförvaltningsreformen övertas nu många ärenden som gäller avbytarservice och djurhälsa av landskapsstyrelserna, så även där behövs det personer som följer upp ärenden och deltar i arbetsgrupper. Och vi ska komma ihåg att påverka genom att rösta.

 

Litet annan slags påverkan behövs i samhället för att bemöta det ökande ifrågasättandet av jordbruket och i synnerhet husdjursproduktionens berättigande. Vi behöver mera oberoende forskning om den finländska husdjursproduktionens miljöbelastning. Som finansiärer av forskningen skulle det behövas ett möjligast brett spektrum av aktörer inom olika branscher, så att inte forskningen blir för hårt driven av vissa enskilda intressegrupper.

Det är också en stor utmaning att få större spridning för goda undersökningar, eftersom särskilt vissa av de tunga mediaaktörerna gärna tolkar resultaten med, ur vår synpunkt, mycket "gröna linser". Ett exempel på sådana undersökningar är den expertintervju som publicerades i januari av News Brokers Oy: Klimatförändringen och nötköttsproduktionen i Finland. I undersökningen visades, att styrkan i Finlands nötköttsproduktion är att den är baserad på vallproduktion, att soja i praktiken inte används på nötgårdar, och att 85 procent av vår nötköttsproduktion utgörs av kött och kalvar som produceras som "biprodukt" i mjölkproduktionen. Den undersökningen dög inte för Helsingin Sanomat, men till all tur skrev ändå Lännen Medias tidningar om resultaten. HS är ett mycket viktigt medium bland konsumenterna. Orsaken till att HS inte ville publicera forskningsresultaten framgick den 3 februari. I HS ingick då en artikel som rubricerats med att golf, motorbåtar och hästhobbyn nog visst övergöder Östersjön, men att maten påverkar övergödningen mest. I artikeln framhölls på åtminstone tre ställen, att det särskilt är konsumtionen av mjölkprodukter och rött kött som förstorar konsumentens "Östersjöavtryck". Jag menar att artikeln nog var mycket tendentiös, trots att nog också andra utsläppskällor än de som angavs i rubriken lyftes fram.

Artikeln var illustrerad med flera grafer och tabeller över olika utsläppskällor, men det framgick inte hur stor del av utsläppen som består av s.k. diffus belastning, som ju skulle finnas även om det inte fanns jordbruk eller bosättning i Finland. Det framgick inte heller att Finland bara står för 10 procent av de totala utsläppen i Östersjön. Så klart ska vi alla sträva efter att hålla tillbaka utsläppen i Östersjön i vår verksamhet. Hoppas att det finns vilja och resurser för att genomföra tillräckligt omfattande och djupgående forskningsprojekt. Valios kommunikation gör för sin del ett utmärkt media- och konsumentarbete.

 

Nu över till ett litet lättare tema. För att vi ska orka med vårt dagliga arbete och det strida mediabruset måste vi kunna bevara vårt sinne för proportioner. Midvintern och vårvintern är en bra tid för att ladda batterierna. Lite semester med familjen och lagom med motion ger stimulans och bygger upp bufferten inför den kommande våren. Inom andelslaget bjuds det på mångsidiga kurser och avkopplande fritid, som regionkommittéerna ordnar.

 

Fullmäktiges ordförande
Hannu Hokkanen


Tillbaka till nyheter