Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Bra mjölkråvara är ansvarsfullt producerad


31.07.

I juni deltog jag på en auditering hos en av våra mjölkgårdar. Auditeringen utfördes av en utländsk kund. Än en gång var det den dokumentation och de rapporter som fanns om gården som utgjorde kärnan i auditeringen. Alla uppgifter i bl.a. Naseva, Valma, egenkontrollen, läkemedelsbokföring, semindata, utfodringsplaner kontrollerades noggrant.

 

Ansvarsfull mjölkproduktion är inget nytt, det är ständigt pågående verksamhet. Alla vill göra ett gott arbeta och ha den bästa produkten eller råvaran. Så är även fallet inom mjölkproduktionen. Antalet kor/besättning ökar med jämn fart och torde nu vara ca 43 kor medan det på -80 talet var ca 15 kor/besättning. Då kunde dokumentationen om det som hände på gården skrivas ner i ett häfte eller så kom ”man bara ihåg”.

 

 

Var finns och var skall datan finnas då det gäller ansvarsfull mjölkproduktion. Allt finns i Valma och Naseva! Valman förnyades vid årsskiftet och innehåller en hel del mera information än tidigare. Idag använder ca 80 % av mjölkproducenterna Valma för där finns allt om mjölken som du levererat till mejeriet. I höst kommer även självutvärderingen för ansvarstillägget att placeras i Valman och du fyller i formuläret direkt i databasen.

 

 

Naseva, för nötkreatur, bygger på lagstiftning om medicinering, djurens förhållanden och hygien inom mjölkproduktionen. Naseva används av mjölkproducenter, veterinärer, mejerier och slakterier. Beträffande offentliga upphandlingar gällande mjölkprodukter är det möjligt för inköpare att ta upp Naseva i sina villkor för upphandlingar. Idag är mjölkgårdarnas uppslutning i Naseva ca 70 %. Ett av villkoren för det kommande ansvarstilläget är att gården är med i Naseva och har kryssat för fullmakten till mejeriet.

 

 

KPI-nyckeln. I medlet av september kommer alla Valio-anslutna mjölkproducenter att ha möjlighet att ta del av KPI-nyckeln i bl.a Valma. KPI-nyckeln är nyckeltal som du själv kan välja från det urval som finns att tillgå. Du sätter själva gränserna och kan dagligen/veckovis/månatligen följa upp nyckeltalen på datorn eller mobilen. KPI samlar data i realtid från Valios, Fabas och Proagrias databaser och du får nyckeltalen i realtid. Denna information finns enbart tillgänglig för Valio anslutna mjölkproducenter. KPI-nyckeln är ett utmärkt verktyg för varje mjölkproducent i det dagliga arbetet att utveckla sitt företag.

 

 

I höst kommer Maitosuomi att ordna infodagar på olika orter och där informerar vi mera om kvalitets- och produktionsavtalen, Valma, Naseva och KPI-nyckeln. Kontrollera Ägarinfon och anmäl er till dagarna. Citerar Nalle Puh: Om du alltid säger "vi får se" händer det aldrig någonsin någonting.

 

God fortsättning på sommaren och väl mött på Info-dagarna!

 

Ann-Charlott Kjerp

Anskaffningschef, Maitosuomi


Tillbaka till nyheter