Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Billigare, rejälare och rejäl handel


02.05.

Det här är termer som dominerat rubrikerna media under hela den tid som mjölkkrisen pågått. S-gruppen började med sin billighetsförsäljning snart efter att gränsen till Ryssland stängts. K-gruppen kontrade med en rejälhetskampanj, där kunderna frivilligt skulle betala ett pristillägg, först för julskinka och nu för basmjölk.

 

 

Båda de stora affärsgrupperna betonar den inhemska produktionens värde, och säger sig också förstå den svåra marknadssituationen. Det är bra att man har lagt märke till producenternas svåra situation. Vi har ändå skäl att syna kampanjerna lite närmare i sömmarna, eftersom kampanjer av olika slag säkert konfunderar både konsumenterna och producenterna. Försäljningen av handelns egna märken har ökat betydligt, och det finns en hård konkurrens mellan affärsgrupperna. Rejälhetskampanjerna har blivit ett marknadsföringsinstrument. Varför ska de rejäla priserna gälla endast basmjölken och handelns egna märken? Den borde gälla alla produkter som produceras i Finland: genom att köpa inhemska varor och Valios produkter stöder man på riktigt alla finländska producenter och ger den finländska matproduktionen en möjlighet. Kooperationen grundar sig redan nu på rejäla principer, eftersom avkastningen delas ut direkt till producenterna.

 

 

I arkivet hittade jag doktor Matti Harjus artikel från år 2009: Är Valio ett företag med rejäl handel?

I artikeln skriver Matti följande: Enligt kriterierna för rejäl handel är Valio ett företag som ägs av småproducenter och där producenterna har styrelsemakt. Företaget betalar sina producenter extratillägg utöver marknadspriset och strävar efter att maximera producentpriset. Valio diskriminerar inte sina små eller avlägset bosatta producenter. I kriterierna för rejäl handel ingår även krav som gäller miljön och personalen, och Valio uppfyller också dessa.

Valio är ett av de få, och säkert ett av de största, företagen i Finland som uppfyller kriterierna för rejäl handel."

Det här är rejäl handel på riktigt, där kriterierna inte används bara för att öka den egen marknadsandelen, och där kriterierna inte heller väljs för att vara ett motdrag mot konkurrenternas verksamhet. Jag hoppas att de finländska konsumenterna en dag ska inse vad Rejäl handel är på riktigt!

 

Reima Luomala

verkställande direktör


Tillbaka till nyheter