Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Osuuskunta Maitosuomi

Osuuskunta Maitosuomi är ett anskaffningsandelslag för mjölk som ingår i Valio-gruppen. Till företagets leveransområden hör 61 kommuner i  Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Tavastland, Södra Savolax och svenska Österbotten.

Maitosuomi har bildats genom sammanslagning av närmare 30 andelslag. De företagar som senast har uppgått i Maitosuomi är mejeriandelslaget Milka, den 1 maj 2014 och Härmän Seudun Osuusmeijeri, den 31 december 2017.


Vid sidan av mjölkanskaffning och tillhörande funktioner är ägandet och förvaltningen av Valio Oy (15,7 procent av aktierna) Osuuskunta Maitosuomis viktigaste uppgift. Maitosuomi och dess ca 1130 mjölkgårdar förverkligar för sin del Valios kvalitetskedja. Valios värde "Ansvar för välmåendet" gäller alla verksamhetsprinciper, allt från gården till konsumentens matbord. Maisosuomi förverkligar och stärker denna värdekedja.

Osuuskunta Maitosuomis och dess mjölkproducenters verksamhetssätt är etiskt hållbart, rättvist och tar hänsyn till miljön. Grunden för verksamheten är jämlikhet, pålitlighet och respekt för individen. Ett grundvärde för företaget är att skapa en pålitlig och ekonomiskt lönsam mjölkproduktionskedja, från producent till konsument.

 

Maitosuomis grundläggande uppgifter är att främja en lönsam mjölkproduktion, säkerställa grunden för en etisk och kvalitetsmässigt pålitlig mjölkprodukton, värna miljön och djurens välmående och fungera som en pålitlig och trovärdig partner för mjölkproducenterna och samarbetsparterna.


Maitosuomis funktioner:

  • ägande och förvaltning av Valio Oy
  • rådgivning, fortbildning och information om primärproduktion
  • utvecklilng av mjölkproduktionen och anskaffningen
  • mjölkinsamling och -transport
  • mjölklikvider och medlemsfrågor
  • försäljning av mjölkprodukter och produktionsförnödenheter till mjölkproducenterna
  • mångsidiga producenttjänster för mjölkproducenterna
  • ansvara för analysen av mjölk och foder
  • intressebevakning för mjölkproduktion via gruppen Normilk och mjölkdelegationen


Osuuskunta Maitosuomi 2018
Hemort: Jyväskylä
Förvaltningsort: Seinäjoki
Omsättning: 162 milj. €
Mjölkproducenter: ca 1 130
Mjölkinvägning ca 364,2 milj. liter per år
Mjölkbilskombinationer 15

 

Valio Oy