Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Förvaltning

Maitosuomi ägs i sin helhet av sina producentmedlemmar.

 

Den högsta beslutsmakten innehas av fullmäktige (31 medlemmar) som väljs genom val, och som i sin tur väljer andelslagets styrelse.

 

Fullmäktige

I andelslaget Maitosuomis val invaldes 31 ordinarie fullmäktigemedlemmar och suppleanter för den fyraårsperiod som började den 21 oktober 2015.

 

Ordf. Hokkanen Hannu 0400 150 164

hannu.hokkanen@valio.fi

V.ordf. Kaleva Paula 050 375 5251

paula.kaleva@valio.fi

     

Styrelsen

Ordf. Kotala Esa 050 523 6967

esa.kotala@valio.fi

V.ordf. Fräntilä-Riihonen Anu 040 581 7741

anu.frantila-riihonen@valio.fi

Anttila Kyösti    kyosti.anttila@valio.fi
Pirttiniemi Ari    ari.pirttiniemi@valio.fi
Santala Pentti    pentti.santala@valio.fi
Strandberg Henrik    henrik.strandberg@valio.fi