Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login

Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

 

Maitosuomi

Osuuskunta Maitosuomi är ett andelslag som ingår i Valio-gruppen och ansvarar för mjölkanskaffningen med tillhörande ekonomiförvaltning, rådgivning, affärs- och transportfunktioner i sitt verksamhetsområde. Till Maitosuomis leveransområde hör 62 kommuner i Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Tavastland, Södra Savolax och svenska Österbotten.

 

Maitosuomi är en av Valios största ägare och tillämpar i sin verksamhet Valiogruppens ansvarsprinciper.

 

Osuuskunta Maitosuomis egna värden för företaget och mjölkproduktionen är en hållbar, rättvis verksamhet som tar hänsyn till miljön.

 

Läs mer...

 

 

Mjölkproduktion

Mjölken som produceras i Finland har den bästa kvaliteten i Europa. För Osuuskunta Maitosuomis del ansvarar 1200 mjölkgårdar för produktionen och kvaliteten. Våra mjölkgårdar har i medeltal 34 kor och en produktion om ca 250 000 liter mjölk per år. De största gårdarna har hundratals kor medan de minsta har bara några få. Maitosuomis kontraktstrafikanter samlar in och transporterar mjölken dygnet runt med sina fordonskombinationer. Mjölken levereras till Valios olika mejerier där den förädlas till ost, smör, mjölkpulver och andra av de över tusen produkter som Valio tillverkar.

 

Bekanta dig med livet på mjölkgården:

Maitoa maalta - Valio maitotila -blogi