Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Tuomaanpäivästä Nuutinpäivään ja Nuutinpäivästä Tuomaanpäivään


01.01.

Joulurauha kesti aiemmin Tuomaanpäivästä Nuutinpäivään. Tämän reilun kolmen viikon aikana taloissa tehtiin välttämätön työ, mutta muuten rauhoituttiin Joulunajan viettoon. Nykyihmiselle tämä tuntuu vieraalta, kun kaupat ovat auki joka päivä, ja verkosta voi tilata tarpeellisia ja useimmiten tarpeettomia tuotteita ympäri vuorokauden. Maidontuotannossa työpäivät navetassa eivät poikkea normaalista jouluaikanakaan, mutta ehkä kuitenkin onnistutaan hieman rauhoittamaan tekemistä, ja keskittymään siihen kaikista olennaisimpaan.

 

Maatilan menestymisen kannalta on tärkeintä mitä tehdään Nuutinpäivästä Tuomaanpäivään. Tilatasolla ei kyetä vaikuttamaan loppytuotteiden myynteihin, hintoihin tai maailmanmarkkinan kehittymiseen. Ainoa asia mihin voi vaikuttaa on tilan oma toiminta. Tulemme elämään pitkään sellaisessa tilanteessa, missä emme pysty maksamaan oleellisesti parempaa tuottajahintaa verrattuna kilpailijamaihin. Maitomäärän kasvu Euroopassa, ja kotimaassa tapahtuva kulutuksen vähenemä yhdessä kiristyneen markkinatilanteen kanssa estää hintojen nousua. Tilojen menestyminen ei ole kokoluokkakysymys. Kysymys on enemmän siitä, että osaa löytää omalle tilalle sopivan kehityspolun. Tilakoko, ja yleistyvät usean yrittäjän yhteistilat tuovat tiettyjä etuja sekä riskinoton osalta, että vapaa-ajan vieton osalta. Siitä huolimatta myös nykymittakaavan mukaan keskikokoinen tila voi olla kannattava. Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen, harkitut hankinnat ja vanhanaikainen ”nuukuus” kaikessa toiminnassa luovat menestymisen edellytykset. Satotasojen ja tuotostasojen optimointi, mikä ei aina välttämättä tarkoita tuotosten maksimointia täytyy osata tehdä.

 

Tämä kaikki tarkoittaa osaamisen kasvattamista. Suurempi merkitys kuin tilakoolla on yrittäjän osaamisella. Jos ei pidä huolta osaamisen kehittymisestä ei nykymaailmassa voi kestävästi toimia. Osaamisen kasvattamiseen löytyy apua, jopa runsaudenpulaa. Suurin ongelma on löytää ne tilaisuudet ja tapahtumat, mihin oikeasti kannattaa arvokasta aikaansa käyttää. Osuuskuntien Maitoakatemiat, Maitoyrittäjien seminaarit ja tilaisuudet ja monet ProAgrian tilaisuudet ovat tärkeitä. Samoin liiketoimintaosaamisen kasvattaminen joko Suomen Yrittäjäopiston valmennuksissa tai erilaisissa pienryhmissä.

 

Osuuskunta Maitosuomen ja Osuuskunta ItäMaidon osalta tuleva vuosi on muutosten vuosi. Toimintoja sovitetaan yhteen, haetaan uusia tehokkaita toimintamalleja ja varmistetaan maitotilayrittäjien tyytyväisyys ja osuuskunnan palvelukyky. Yksittäiselle tilalle muutos tulisi näkyä ainoastaan palvelun paranemisena. Henkilökohtaisesti omalta kohdaltani tulee isoja muutoksia, kun jään pois Valioryhmän palveluksesta tulevana syksynä. Olen ollut etuoikeutettu, kun olen saanut toimia vuosikymmeniä tällaisessa työyhteisössä ja alalla, millä on positiivisia vaikutuksia koko yhteiskunnan hyvinvointiin.

 

Reima Luomala

toimitusjohtaja


Takaisin uutisiin