Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Orastavaa kasvua vai normaalia vaihtelua?


29.09.

Venäjän vastapakotteina määräämä maitotuotteiden tuontikielto astui voimaan 7.8.2014. Tämä tarkoittaa, että nyt on alkanut kolmas vuosi, jolloin maitotuotteita ei Venäjälle voi viedä. Koko tämän ajan kaikki suomalaisen maidontuotannon kannattavuuteen vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat vaikuttaneet enemmän vastatuulen, kuin myötä-tuulen lailla. EU:n maidontuotannon raju kasvu, maailmanmarkkinoiden hintatason lasku ja kotimarkkinoiden matala hintataso ovat ajaneet tuottajat ahdinkoon.


Maailmanmarkkinahinnoissa näkyy nyt pientä orastavaa merkkiä paremmasta. Maitojau-heen hinta on viikko viikolta kivunnut hieman ylöspäin. Nousu on jo lähes 20 % alkuvuoden tasoon verrattuna. Teollisuusvoin hinta on noussut todella paljon. Maailmanmarkkinahintojen mekanismit ovat kuitenkin arvaamattomat. Kukaan ei pysty ennakoimaan miten hinnat kehittyvät seuraavan puolen vuoden aikana. Yksi selittävä tekijä hintojen hienoiseen nou-suun on se yleinen keskustelu, mitä koko EU:n alueella käydään erilaisista tuotannonrajoittamistoimenpiteistä. Jos maitomäärän kasvun ennakoidaan päättyvän, on tämä merkki myös ostajille ja hintaspekulanteille, että hintataso ei enää laske. Tämä käynnistää ostot uudelleen ja edelleen tervehdyttää markkinaa. Hintatason nousu auttaa meitä kahdella tavalla, välit-tömästi tietenkin saamme omista tuotteistamme paremman hinnan, toiseksi se vähentää halpojen spottierien tarjontaa Suomeen ja tervehdyttää kotimarkkinaa. Suurta hinnannousua ei ole kuitenkaan syytä odottaa, sillä EU on ostanut varastoihinsa valtavan määrän maitojauhetta, ja kun sen myynti alkaa, tulee se väistämättömästi hidastamaan hintatason tervehtymistä. EU:n interventio-ostot eivät ole suomalaisen maidontuottajan etu, järjestelmä pikemmin ruokkii tuotannon kasvua sellaisissa matalan kustannustason maissa, joilla ei ole varsinaisia lisäarvotuotteita.


Tätä kirjoitettaessa tuli tieto, että Valio on myynyt hapatetuotantonsa Chr. Hansenille. Tä-mä oli viisas kauppa, sillä hapatetuotanto on aivan oma maailmansa, eikä sen omistaminen vaikuta tuoteinnovaatioihin tai lisäarvotuotteiden kehittämiseen. Jo tällä hetkellä valtaosa hapatebakteereista on ostettu ulkomailta. Lisäksi kauppahinta näytti kohtuullisen mukavalta. Toivottavasti saatu raha käytetään viisasti lisäarvon kasvattamiseen.


Maitosuomi ja OP ryhmä yhteistyöhön
Maitosuomi pyrkii neuvottelemaan eri toimijoilta omistajilleen hyviä sopimuksia. Sopimuk-set koskevat niin tuotantopanoksia, kuten rehut, liuokset ja aumamuovit niin myös muita palveluita. Olemme allekirjoittaneet OP ryhmän kanssa sopimuksen, missä yhdessä markki-noimme Maitosuomen omistajayrittäjille edullista hoitokuluvakuutusta. Mallin paras piirre on se, että mahdolliset leikkaukset ja muut hoitotoimenpiteet suoritetaan hyvin nopeasti, jolloin sairausloman aika jää mahdollisimman lyhyeksi. Lisäksi OP ryhmä tarjoaa edullista maatilan sähkölaitteiden kuntotarkastusta. Sopimus on aina yksittäisen tuottajan ja OP ryh-män välinen sopimus, ja edellyttää maatilavakuutusta OP-ryhmässä. Maitosuomi on valmis neuvottelemaan myös muiden toimijoiden kanssa, jos heiltä tulee vastaavia esityksiä.


Reima Luomala
Toimitusjohtaja


Takaisin uutisiin